Profieloptimalisatie

Wanneer de constructie is gedefinieerd en de Interne Krachten van de Berekening beschikbaar zijn wordt de Unity check Staal uitgevoerd. Wanneer de resultaten van de Unity check te hoog of te laag zijn bestaat de mogelijkheid om de profielen handmatig te veranderen m.b.v. werkbalk Staal of m.b.v. de knop Staal Controle uit het menu Toetsing of door hetzelfde menu item te kiezen. Voor elke staaf worden er profielen geselecteerd waarvan de resultaten worden berekend met de Unity check as much as possible nearest to one. De profiel selectie wordt binnen de profiel groep van het eerst geselecteerde profiel uitgevoerd.

 

De staaloptimalisatie is gebaseerd op een rationeel selectieve oplossing van het globale optimalisatieprobleem.

Bij statistisch onbepaalde constructies treedt een herverdeling van interne krachten ten gevolge van veranderde stijfheidsverhoudingen op. Er is geen snel algoritme om de optimale stijfheidsverhoudingen te bepalen in combinatie met de ander norm criteria (o.a. doorbuigtoetsing); derhalve is de staaloptimalisatie gebaseerd op een rationeel selectieve keuze van profielen die in aanmerking komen te voldoen aan toetsingscriteria voor sterkte en stabiliteit. Voorafgaand aan deze globale optimalisatie  wordt een enkele/optimale oplossing gevonden gebaseerd op de optredende krachten van dat moment.

 

Rational selections vs optimal solution

Afb.1. Rationele selectiekeuze vs optimale oplossing

 

Binnen de berekende resultaten (de ie herverdeling van krachten), de geoptimaliseerde keuze van de van profielen (UC<1) wordt bereikt door:

  1. Een verzameling van profielen van dezelfde groep (IPE, HEA, ...);
  2. Een sortering op basis van profieloppervlak, cq. gewicht. Van klein naar groot;
  3. De profielen waarvan de UC waarde het dichts bij 1.0 ligt.

 

Na de herberekening van de resultaten treedt herverdeling van krachten op. Voor de herverdeling van krachten kan een andere geoptimaliseerde profielkeuze worden gevonden. De iteratieve procedure kan worden voortgezet totdat de rationele keuze van profielen is gevonden.

De beschreven werkvolgorde geldt voor het vinden van mogelijke rationele keuzes van de profielen. Door het schatten van andere grensvoorwaarden (de instelling van primaire profielen), kan een andere rationele keuze van de profielen gevonden worden