Algemeen

Stuikverbinding – twee kopplaten verbonden met elkaar door bouten, waarbij elke ligger zijn eigen gelaste kopplaat heeft. Elke rij bouten bestaat uit twee bouten.

 

Typen van de Stuikverbinding:

  • Symmetrische balk
  • Asymmetrische balk
  • Symmetrische kolom
  • Asymmetrische kolom

 

De hoeken, de lengte etc. an de aansluitende staven in het symmetrisch verbindingenmodel, symmetrische geometrie, zijn identiek. De lasten links en rechts zijn verschillend. In het assymetrisch verbindingenmodel zijn niet alleen de hoeken en de lengte van de van de aansluitende staven verschillend, maar zijn ook de geometrische parameters  en de lasten verschillend voor elk constructiedeel.

 

Het is noodzakelijk uit deze varianten te selecteren voor het ontwerp van het verbinding. U kunt gebruik maken van de optie om de parameters in te stellen voor elk van de twee constructie elementen (kolom, ligger) van het ontworpen model:

Parameter

Eenheden

Omschrijving

Hoek

°

De Hoek kan een waarde aannemen binnen het interval [45°; 180°].

Hierdoor is het mogelijk een hoek te definieeren binnen de grenzen van het interval, waarbij de waarde wordt afgerond op een decimaal achter de komma. De hoek met de aansluitende staaf mag minimaal [45°; 180°] zijn vanwege het ontwerp maar ook vanwege het ontwerp van een console. De definitie van de Hoek wordt geillustreerd aan de hand van onderstaande afbeeldingen:

Angle

 

Profiel

 

-

Alleen I-vormen kunnen gedefinieerd worden. De lijst van beschikbare profielen is afhankelijk van de technische modules. Op verzoek of door aanpassen in de Productentabel kan de lijst met beschikbare profielen uitgebreid worden.

Met behulp van het profielendefinitie, kunt u de vorm en afmetingen van de samenstellende profielen van de verbinding selecteren. Vanwege het ontwerp van de profielen hanteert met restricties en regels

Materiaal

-

Staal materiaal naam wordt gebruikt voor code controle berekening en ondersteund door EN 1993-1-1#Tabel 3.1 en gerelateerde nationale bijlagen zoals NEN-EN 1993-1-1#3.1. Genoemde punten in een materiaal keuzelijst zijn afhankelijk van de gekozen code en/of nationale bijlage

Lengte

mm

De lengte van de verbindingsconstructie beinvloedt de berekening van de rotatiehoek (Phi) van M-Phi grafiek. De  deafult waarde van de Lengte (L=1000) wordt bepaald door MatrixFrame®. In geval van geintegreerde berekening  is de lengte van de aansluitende staaf bepalend:

Member length