Belastingen

Het gedeelte "Belastingen" wordt gebruikt voor het invoeren van de rekenwaarden voor krachten die op verbinding werken volgens de tekenconventie:

  • indien MatrixFrame® wordt gebruikt voor 3D constructies (3D-Raamwerk), kunnen de 3D staafkrachten die voor de 3D objecten in de verbindings berekeningen gebruikt worden, schematisch worden weergegeven:
MatrixFrame® 3D member forces for 3D object

  • indien de MatrixFrame® Staalverbindingen voor 3D constructies wordt toegepast, dan worden de 3D krachten Mx, Mz, Vy genegeerd in de Unity Check berekeningen (derhalve worden deze 3D-waarden niet getoond in de interface van belastingen):
MatrixTools® 3D forces

Wanneer de bovengenoemde acties zijn uitgevoerd, wordt automatisch gemaakt de analyse berekening. De resultaten worden gepresenteerd in de Unity Check tabel.