Stabiliteitsverbinding

Gelaste L-vormige verbindingen worden berekend op de volgende wijze:

Welded L-shape connection

J.W.B. Stark. Verbinden. Bouwen met Staal. 2012. Hoofdstuk 5, pagina 37

  1. eerst wordt de maximum kracht berekend welke kan optreden in een eindlas;
  2. vervolgens worden de lassterktes ter linkerzijde berekend;
  3. krachten in de zijlas worden berekend obv het zwaartepunt.