Staalverbindingen M-Phi grafiek

M-Phi grafiek

Het is mogelijk een niet lineair (NL) berekening voor de staalverbindingen uit te voeren indien de vrijheidsgraden zijn gedefinieerd met behulp van de M-Phi grafiek (M - moment [kNm], Phi – rotatie hoek [mRad]). Voor de  M-Phi grafiek met hoekrotatie, heeft Phi een globale betekenis.

 

De M-Phi grafiek in absolute eenheden:

M-Phi diagram in absolute units

 

De M-Phi grafiek in relatieve eenheden:

M-Phi diagram in relative units

 

Eisen voor de invoer van de  M-Phi grafiek

1. de punten in de grafiek mogen niet worden onderbroken (volgens een doorlopende, continue functie definitie)

2. de grafiek mag niet worden gedefinieerd in het II en IV kwadrant

3. de grafiek moet stijgen waarbij vertikale (dX=0) en horizontale (dZ=0) takken niet zijn toegestaan

  • Vertikale tak (dX=0) niet toegestaan:
Joint connections M-Phi diagram: dX=0 not allowed

 

  • Horizontale tak (dZ=0) niet toegestaan:
Joint connections M-Phi diagram: dZ=0 not allowed

 

  • Het grafiek moet stijgend zijn; geen enkel deel van het grafiek mag dalend zijn:
Joint connections M-Phi diagram: only increasing

 

4. nulpunt [0;0] is noodzakelijk:

  • Het grafiek zonder nulpunt kan niet gedefinieerd worden:

Joint connections M-Phi diagram with zero point     Joint connections M-Phi diagram without zero point

 

Na de berekening wordt uitgevoerd en de M-Phi grafiek van staalverbindingen wordt gemaakt, MatrixFrame® geeft een terugkoppeling naar de niet lineaire (NL) staafaansluitingen om opnieuw te berekenen de bijgewerkte niet lineaire veer scharnieren.