Combinatiegenerator

De Combinatiegenerator stelt belastingscombinaties samen volgens de regels van de ingestelde norm. Dat kan zowel op basis van de handmatig ingevoerde belastingsgevallen of door de Lastengenerator gegenereerde belastingsgevallen. De actuele NL norm is de NEN-EN1990 / NEN-EN1991.

 

De instellingen voor de Combinatiegenerator bevinden zich:

  1. In het definitie dialoog van de Combinatiegenerator
  2. In het eerste tabblad van de belastingsgevallen (B.G. type)

 

Definitie dialoog Combinatiegenerator

Loads combination generator

 

  • Gebouwtype: de keuze voor het gebouwtype is samen met de keuze voor B.G. type en Lastcategorie bepalend voor de Prep, de Ψi , de Ψk en de belastingscombinatiefactoren.
  • Referentietijd: deze wordt automatisch bepaald, maar kan desgewenst handmatig worden aangepast.
  • Betrouwbaarheidsklasse: deze wordt automatisch bepaald, maar kan desgewenst handmatig worden aangepast.
  • BC volgens regel: Keuze voor het toe te passen artikel voor het bepalen van de belastingcombinaties. Deze wordt automatisch bepaald, maar kan desgewenst handmatig worden aangepast.
  • Filter combinaties o.b.v. omhullende: Optie op combinaties die niet maatgevend blijken te zijn te negeren door deze te filteren. Het vinkje "toepassen" wordt dan voor de betreffende combinaties uitgeschakeld.

 

Instellingen Belastingscombinaties

Loads combinations

 

De Combinatiegenerator genereert de combinaties op basis van de opgeven randvoorwaarden:

Gebouwtype

Keuze maken voor gebouwtype volgens NEN-EN1990 / NEN-EN1991. Is samen met de keuze voor Constructietype en Elementcategorie bepalend voor Prep, Ψi , Ψk en belastingsfactoren

Referentietijd
(UGT, GGT)

Wordt automatisch bepaald. Kan indien gewenst handmatig worden aangepast

Veiligheidsklasse

Wordt automatisch bepaald. Kan indien gewenst handmatig worden aangepast

B.C. volgens regel

Keuze voor het toe te passen artikel voor het bepalen van de belastingcombinaties. Wordt automatisch bepaald en kan indien gewenst handmatig worden aangepast

Label

B.G.1, B.G.2, B.G.3, ... B.G.i

Omschrijving

Naamgeving belastingsgeval

B.G.Type

Type belastingsgeval, Permanent, Veranderlijk, Sneeuw, Wind, enz.

Gunstig/Ong.

Werkt de permanente belasting gunstig (+) of ongunstig (-)

Lastcategorie

Volgens de NEN-EN1990 / NEN-EN1991

Niveau

Geeft aan op welk niveau de belasting werkt

Veld

Geef hier aan in welk vloerveld de belasting aangrijpt

Aangrenzede velden

De cel met informatie over generatieve Aangrenzende velden verschijnt indien gebruik gemaakt wordt van een vlakbelasting. Het aangrenzende velden ID-nummer is gerelateerd aan de belaste velden, die zijn verbonden doordat ze een gemeenschappelijke belaste rand (en) hebben. Het Aangrenzende velden ID wordt gegenereerd in een 2D-Balkrooster of FEM-project

Ψi

Factor voor het bepalen van de momentane belasting

Ψk

Correctiefactor voor momentane belasting

Cprob
(UGT, GGT)

Waarschijnlijkheidsfactor. Voor algemene gevallen is gelijk aan 1.0 (wat overeenkomt met een gemiddelde referentietijd van 50 jaar)

 

Ψi  en  Ψk  waarden kunnen beide nog beïnvloed worden door onder Lastcategorie te kiezen voor Handmatige invoer (vloer/dak)