Belastingscombinaties

Lasten zijn gegroepeerd in belastingsgevallen (BG). En Belastingsgevallen kunnen worden samengesteld tot Belastingscombinaties (BC). Een Belastingscombinatie is een groep belastingsgevallen vermenigvuldigd met een belastingscombinatiefactor. Er zijn verschillende typen belastingscombinaties beschikbaar:

 • Fundamenteel (Fu.C.) 
 • Bijzonder (Bi.C.)
 • Karakteristiek (Ka.C.)
 • Frequent (Fr.C.);
 • Quasi-permanent (Qu.C.)
 • Knik (Kn.C) - belastingscombinaties voor het in rekening brengen van knikbelasting voor het bepalen van kniklengtes
 • Massa (Ma.C.) - belastingscombinatie voor dynamische analyses.

 

Voorbeeld Fundamentele combinaties:

bc

 

Voorbeeld Karakteristieke combinaties:

bc

 

Het eerste tabblad B.G. Type bevat instellingen voor de automatische Belastingscombinatie generator en wordt apart uitgelegd.

Uitleg van de tabel voor de belastingscombinaties aan de hand van deze uitvergroting:

 

bc

 

Waar:

 • Label: lijst met aangemaakt of gegeneerde belastingsgevallen.
 • Omschrijving: naam van de belastingsgevallen
 • Fu.C.1 t/m n: aangemaakte of gegenereerde belastingscombinaties, inclusief de belastingscombinatiefactoren.
Handmatig ingevoerde waarden voor de belastingscombinaties zijn zwart gekleurd. Waarden die gegenereerd zijn door de Belastingscombinatie generator, zijn blauw gekleurd.

Label

 • Bij een handmatige invoer zijn de namen en nummers van de BG's oplopend vanaf 1. Dus B.G.1, B.G.2, B.G.3 enzovoort. 
 • Bij toepassing van de Lastengenerator of bij toepassing van de Automatische Veldbelasting worden ook sub-belastingsgevallen met sub-nummers gegenereerd. In bovenstaande voorbeeld zijn de BG's 2.1, 2.2 en 2.3 de belastingen van BG 2, maar dan automatisch opgedeeld over de velden 1, 2 en 3. Deze opdeling is nodig om volgens de norm de juiste belastingscombinaties met onbelaste en (deels) belaste velden samen te stellen. Deze functies worden apart uitgelegd.

Fu.C.1 t/m n

 • Fu.C.1 t/m 4 beschrijven in dit voorbeeld: alle belastingen toegepast met wisselende belastingscombinatiefactoren.
 • Vanaf Fu.C.5 worden bepaalde velden belast en bepaalde velden onbelast.

 

Bewerken van Belastingscombinaties

 • De belastingscombinatiefactoren kunnen handmatig worden gewijzigd. 
 • Belastingscombinaties kunnen naar eigen inzicht en eigen verantwoordelijkheid uitgeschakeld worden voor het verdere verloop van de berekening. Hiervoor kan per BC het vinkje aan of uit worden gezet. 
 • Belastingscombinaties kunnen permanent worden verwijderd door de kolom te selecteren en de DEL toets te gebruiken. De resterende BC's worden automatisch hernummerd.

 

Loads combinations: selecting and deleting