Belastingsgevallen

Belastingsgevallen

Tijdens het selecteren van een lasttype en lastrichting kan een keuze worden gemaakt aan welk belastingsgeval (BG) een last moet worden toegekend. Standaard is dat BG1. Als er een nieuw BG aangemaakt moet worden, kan in de droplist voor "nieuw"worden gekozen. Daarna kan de last aan een staaf of een een groep van staven (selectie) worden toegekend:

 

belastinggeval

 

Nadat een last toegekend is, wordt deze in het rekenmodel grafisch weergegeven. Ook wordt de last in de tabel weergegeven. De lasten in de tabel staan gegroepeerd per BG. Onderin de tabel kan via de tabbladen gewisseld worden tussen de BG's. 

 

lasttabel

 

De gegevens in de tabel kunnen worden bewerkt. De blauw gemarkeerde velden zijn niet bewerkbaar. De witte velden zijn wel bewerkbaar. Hierdoor kunnen lastwaarden, lastrichtingen en de staven/knopen achteraf nog worden gewijzigd. Ook kunnen nieuwe lasten via de tabel worden ingevoerd. Start dan op de laatste met * in het eerstvolgende witte veld. De velden "type" en "richting" zijn voorzien van een knop Drop-down button waarmee een keuzelijst verschijnt.

Staaf- en knoopnummers kunnen worden ingegeven enkel met het nummer. Het voorvoegsel K of S is niet nodig.
In de tabel kan ook een nieuw BG gedefinieerd worden. Klik op het tabblad "nieuw" en er verschijnt een nieuwe tabel waar lasten ingevoerd kunnen worden.
bg

 

Door met de rechter muis toets op een tabblad van een BG te klikken, verschijnt er een menu met diverse opties voor het bewerken en lasten en belastingsgevallen:

  • Invoegen: voeg een nieuwe BG toe
  • Verwijder: verwijder een BG
  • Hernoem: wijzig de naam van het BG
  • Deel BG op: splits een BG in meerdere BG's
  • Voeg BG samen: voeg meerdere BG's samen tot 1 BG
  • BG type: wijzig het type van het BG (relevant voor de Belastingcombinatie generator)
  • Expanderen: klap de tabel uit waarbij elke last op een afzonderlijke regel vermeld wordt
  • Samenvoegen: klap de tabel in, waarbij gelijksoortige lasten voor meerdere staven vermeld worden
  • Kopieer BG: kopieren van een BG naar het klembord
  • Plakken BG: plakken van een BG vanuit het klembord