Belasting typen

Belasting typen

MatrixFrame® kent de volgende typen belastingen:

 

Uniform distributed load Gelijkmatige lijnlast

Uniform distributed load on part of member Gelijkmatige bloklast

Trapezoidal distributed load on part of member Algemene trapeziumlast

Area load Gelijkmatige vlaklast

Triangle distributed load Driehoekslast

Trapezoidal distributed load on part of member Symmetrische trapeziumlast

Nodal concentrated load Knooplast

Member concentrated load Staaflast op afstand

Support movement Opgelegde verplaatsing

Self weight load Eigen gewicht

Temperature elongation load Gelijkmatige temperatuurbelasting

Temperature deflection load Ongelijkmatige temperatuurbelasting

 

Belasting richtingen

Afhankelijk van het belastingtype kunnen belastingen in verschillende richtingen werken: X, Y, Z, Xr, Yr of Zr. De belastingen kunnen volgens het lokale, globale of globaal geprojecteerde assenstelsel worden toegepast. Sommige belastingtypen, zoals geconcentreerde belastingen, kunnen onder een hoek werken.

Globale richting:

Belastingen volgens het globale assenstelsel worden als volgt aangeduid: X, Y, Z, Xr, Yr of Zr

 

Global direction   Global direction

Waar:

  • VB - Waarde Begin
  • VE - Waarde Eind
  • DB - Afstand Begin
  • DE - Afstand Eind

Lokale richting:

Belastingen volgens het lokale assenstelsel worden aangeduid met een accent: X', Y', Z', Xr', Yr' of Zr'

 

Local direction

Waar:

  • DB - Afstand Begin
  • DE - Afstand Eind

Globaal geprojecteerde richting:

Belastingen volgens het lokale assenstelsel worden aangeduid met een dubbel accent: X", Y", Z", Xr", Yr" of Zr"

 

Projection   Projection

Waar:

  • L - lastlengte