Revit

MatrixFrame en Revit

Deze handleiding behandelt de uitwisseling van modellen tussen Revit en MatrixFrame. Het is ontworpen om gebruikers te ondersteunen in het begrijpen en implementeren van het proces waarin Revit-modellen worden getransformeerd naar MatrixFrame-modellen en vice versa.

In de huidige versie van de software wordt de conversie van Revit-modellen naar MatrixFrame-modellen mogelijk ge

maakt. Dit gebeurt door het Revit-model te transformeren naar een mXML-bestand, wat de opening van het model in MatrixFrame mogelijk maakt. Wanneer aanpassingen in MatrixFrame worden gemaakt, kunnen deze worden opgeslagen als een mXML-bestand. Door dit bestand vervolgens te importeren in Revit, worden de aangebrachte wijzigingen toegepast.

Revit export Revit import
Locatie staven Profielen
Profielen Materialen
Materialen Steunpunten
Steunpunten  
Belastinggevallen  

 

Workflow diagram

Workflow diagram

 

 

 

Het Revit Model: Analytisch versus Fysiek

Om een efficiënte en nauwkeurige modeluitwisseling tuss

en Revit en MatrixFrame te kunnen realiseren, is het essentieel om een duidelijk begrip te hebben van de structuur en aard van de modellen die in Revit worden gegenereerd. Revit-modellen kunnen voornamelijk worden onderverdeeld in twee categorieën: het analytische model en het fysieke model.

Het fysieke model in Revit vertegenwoordigt de tastbare elementen van het bouwontwerp. Het bevat gedetailleerde informatie over de afmetingen, materialen en locaties van de bouwelementen. Dit model is het uitgangspunt voor de meeste ontwerpen, aangezien het de fysieke realiteit van het bouwproject weerspiegelt.

Het analytische model, daarentegen, is een vereenvoudigde versie van het fysieke model. Het richt zich op de essentiële structurele aspecten die nodig zijn voor de analyse van het bouwproject. In het analytische model wordt elke ligger als een 1D-staaf beschouwd, met een knoop aan elk uiteinde. Het belangrijkste punt om op te merken is dat als staven een knoop delen, ze als verbonden worden beschouwd.

Het is belangrijk te weten dat in Revit 2023 het fysieke model en het analytische model afzonderlijk van elkaar bestaan. Dat wil zeggen, het is mogelijk om een fysiek model te creëren zonder een analytisch model, en vice versa. In het kader van modeluitwisseling met MatrixFrame, is het analytische model van cruciaal belang.

 

Revit analytische lijnen
Revit analytische model
Revit fysiek model
Revit fysiek model

Creëren van Analytische Modellen in Revit

Het fysieke model en het analytische model staan los van elkaar. Het fysieke model kan gecreëerd worden zonder het analytische model. Zodra het fysieke model klaar is kan via een Dynamo script van Revit(zit er standaard in) het analytische model gecreëerd worden. Ga naar het tabblad Analyze en klik dan op Analytical Automation.

Revit analyze tab
Revit Analyze tab
Revit analytical Automation
Revit analytical Automation
Revit analytical
Inputs
 

In de standaard setting worden de analytische lijnen in het hart van de balk gecreëerd, dit kan worden aangepast met punt 2 en punt 3 van de bovenstaande afbeelding.

Revit balk zonder analytische lijnen

Revit balk zonder analytische lijnen

Revit balk met analytische lijn.

Revit balk met analytische lijn.

evit balk met analytische lijn afgerond naar dichtstbijzijnde level.

Revit balk met analytische lijn afgerond naar dichtstbijzijnde level.
Revit analytische lijnen die niet op elkaar zijn aangesloten
Revit analytische lijnen die niet op elkaar zijn aangesloten
Revit analytische lijnen binnen de tolerantie worden verbonden.
Revit analytische lijnen binnen de tolerantie worden verbonden.

Profiel en materiaal associaties

De Revit profielen en materialen moeten worden om omgezet naar MatrixFrame profielen. Dit kan gedaan worden via profiel associaties en materiaal associaties.

Revit Matrix tab
Revit MatrixFrame tab
Revit MatrixFrame assiciatie
Profiel associaties

 

# betekent “een getal” , afhankelijk van je Revit family kan je de verschillende afmetingen omzetten naar MatrixFrame doorsnedes.

Standaard profielen associatie
Standaard profielen associatie

Modeluitwisseling: Revit-MatrixFrame

Het uitwisselen van modellen tussen Revit en MatrixFrame is een krachtig proces dat de efficiëntie en nauwkeurigheid van structurele analyses aanzienlijk kan verbeteren. Het stelt modelleurs en constructeurs in staat om samen te werken en gemakkelijk wijzigingen uit te wisselen, wat leidt tot verbeterde communicatie en uiteindelijk tot betere projectresultaten.

Hoewel deze handleiding een uitgebreid overzicht biedt van het uitwisselingsproces en het werken met MatrixFrame, is het belangrijk om te onthouden dat elke situatie uniek is. Afhankelijk van de specificaties van uw project, kan het nodig zijn om aanvullende stappen te ondernemen of verschillende aanpassingen te maken.