Tutorial

Grasshopper basistutorial

 

De Grasshopper wordt automatisch geïnstalleerd tijdens de installatie van Rhino.


Om Grasshopper uit te voeren, moet u Rhino starten en in de menubalk klikken op Tools -> Grasshopper:


Launch Grasshopper in Rhino

 

Wanneer de Grasshopper wordt gestart, zou u het tabblad van de MatrixFrame Grasshopper plugin moeten zien:


MatrixFrame Grasshopper plugin

 

U kunt de lijst met componenten van de MatrixFrame plugin uitbreiden om hun volledige namen te zien:

 

The components of the MatrixFrame Grasshopper plugin

 

Het maken van MatrixFrame model

De MatrixFrame Grasshopper plugin heeft veel componenten die het maken, wijzigen, gebruiken en berekenen van een MatrixFrame-model mogelijk maken. Alle onderdelen van het model (knopen, staven, opleggingen, …) worden afzonderlijk gemaakt en worden voortdurend aan het model toegevoegd.

 

Om het model te maken, klikt u op de knop "Create model" en vervolgens op een lege plek in het document. De component "Model" is toegevoegd:
 

Create MatrixFrame model inside of Grasshopper

 

Aan de linkerkant kunt u het projecttype kiezen dat u nodig heeft.

Opmerking:
Als u een compactere weergave van de componenten wilt zien, kunt u een optie selecteren om pictogrammen weer te geven in plaats van de naam:

Grasshopper Draw Icons

Component with icons

 

Het maken van MatrixFrame knoop

Voeg een component "Number Slider" toe om getallen te definiëren. U kunt dit doen door te dubbelklikken op een lege plaats en "number Slider" te typen:

 

Number slider

 

Voeg een component "Panel" toe om tekst of getallen op een compactere manier te definiëren. Dubbelklik op een lege plaats en typ twee aanhalingstekens:
 

Panel component

 

Voeg een component "Node" toe. Verbind parameters die de X-, Y- en/of Z-coördinaten van de knoop definiëren. Standaard is de waarde van de coördinaat 0. Het is ook mogelijk om een expliciete ID van de knoop op te geven. Een voorbeeld van twee knopen:
 

The creation of two MatrixFrame nodes

 

Het maken van selecties en staven

Voeg nog twee componenten toe: "Section" en "Member". Sluit ze dienovereenkomstig aan:

 

The creation of MatrixFrame member

 

Door op de knop "Select" te drukken, kunt u het profiel selecteren door hetzelfde dialoogvenster te gebruiken dat u in MatrixFrame gebruikt:

 

Select MatrixFrame section

 

De staaf is met succes gemaakt, maar deze moet aan het model worden toegevoegd met behulp van "Model add":

 

Adding objects to the MatrixFrame model

 

Alle objecten (knopen, profielen, staafaansluitingen) die zijn toegevoegd en verbonden met de component "Member", worden ook automatisch aan het model toegevoegd.

 

Het maken van opleggingen

Voeg nog twee componenten toe: "Merge" en "Support". Gebruik de component "Merge" om de gegevensstromen van twee knopen samen te voegen tot één en deze te verbinden met de component "Support". Hierdoor worden twee opleggingen gemaakt (op elk knoop):

 

The creation of MatrixFrame support

 

Maak andere modelcomponenten en voeg ze toe aan het model.

 

De MatrixFrame Grasshopper plugin bevat de componenten die het model naar een MXML-bestand exporteren, het model in MatrixFrame starten, de resultaten berekenen en staal-/houtnormtoetsingen uitvoeren:

 

Possible actions with the model