Dynamo

MatrixFrame en Dynamo

MatrixFrame beschikt over een koppeling met Dynamo van Autodesk. Matrix Software heeft een speciale set met functies (nodes) ontwikkeld waarmee Dynamo gebruikers rekenmodellen kunnen definieren die met MatrixFrame berekend kunnen worden. De Dynamo nodes zijn als een Dynamo package beschikbaar.