Grasshopper

MatrixFrame en Grasshopper

MatrixFrame beschikt over een koppeling met Grasshopper. Matrix Software heeft een speciale set met functies (componenten) ontwikkeld die Grasshopper gebruikers kunnen toevoegen aan hun project om rekenmodellen te definiëren en te berekenen met MatrixFrame.