MatrixKozijn Hout 3.5 SP13

MatrixKozijn Hout 3.5.7885 Beta SP13

Oplossingen

 • BIM: FABWindow v1, bij het importeren werd de lengte van het veld PanelName ingekort naar 25 karakters tijdens het zoeken aan de hand van deze code in het bestand sw_import_panes.txt.
 • Algemeen: Weergave van de omschrijving van het sluitprofiel in de Vak Voorkeuze dialoog kon soms vreemde karakters bevatten.

MatrixKozijn Hout 3.5.7850 Beta SP13

Oplossingen

 • Grafische invoer: Na het verwijderen van een tussendorpel in een Vak Voorkeuze kon er een crash optreden.

MatrixKozijn Hout 3.5.7843 Beta SP13


MatrixKozijn Hout 3.5.7834 Beta SP13

Verbeteringen

 • Rapporten: Nieuw rapportsjabloon: 2-Lijsten-Productie-per Raam-Deur-Deurenlijst Overzicht + Uittrekstaat + Merknummers
 • Rapporten: Nieuw rapportsjabloon: 2-Lijsten-Productie-per Raam-Deur-Ramenlijst Overzicht Afmetingen
 • Rapporten: Het interne merkid (brandid) is toegevoegd aan de calculatie en werkvoorbereidingsresultaten voor weergave op rapportages.
 • Rapporten: Het interne merkid (brandid) kan worden weergegeven op de aanzichttekeningen bij de merkomschrijvingen door de code: [EXTERNALID] en in de stempel met de code @EXTERNALID@
 • Rapporten: Nieuw rapportsjabloon: 1-Calculaties-per Project-Begroting (incl. afval correcties uurloon) per Artikel (Netto Profiel)
 • Rapporten: Nieuw rapportsjabloon: 2-Lijsten-Productie-per Raam-Deur-Deurenlijst Overzicht Afmetingen

MatrixKozijn Hout 3.5.7820 Beta SP13

Oplossingen

 • Projecten: Tijdens het importeren van kozijnmerken waarbij gebruik werd gemaakt van project artikelen in bron/doel project kon er een crash optreden.

MatrixKozijn Hout 3.5.7766 Beta SP13

Oplossingen

 • Projecten: De RFID waarde kon niet altijd in projecten worden weggeschreven omdat er een niet toereikend datatype in de projectdatabase was gedefinieerd. Het desbetreffende datatype in bestaande projecten wordt nu automatisch aangepast zodat de RFID waardes opgeslagen kunnen worden.

MatrixKozijn Hout 3.5.7753 Beta SP13

Verbeteringen

 • CNC: In de CNC resultaten is de waarde van de spouwlat breedte positie opgenomen in het data veld bij het onderdeel CrossSectionShape: "ZCoordCavityLath":-0.01 Deze waarde is nodig voor de aansturing van de Cefla spuitrobot.

MatrixKozijn Hout 3.5.7631 Beta SP13

Verbeteringen

 • Projecten: Ondersteuning voor opslag Barcodes/RFID's in het project.

Oplossingen

 • Projecten: De sponning informatie in de resultaten was niet correct in geval van een stolp vak waarbij links en rechts andere sponningen worden toegepast, hierdoor was de EDI bestelling naar bijv. Holonite niet correct.