MatrixKozijn Hout 3.5 Servicepack 13

MatrixKozijn Hout 3.5.8766 Release candidate SP13

Deze versie bevat een update van het onderdeel VectorDraw. Als op een systeem zowel MatrixKozijn Hout 4.0 (SP12 of later) en 3.5 gebruikt worden en DXF tekeningen bekeken of afgedrukt moeten worden dan is installatie van deze versie van de 3.5 noodzakelijk.

MatrixKozijn Hout 3.5 SP13 is niet compatibel met MatrixKozijn Orderregistratie.

Compatibiliteit:

 • MatrixKozijn Project 2.4.18190 Beta SP5 (MES nieuwe API)
 • MatrixKozijn Office 3.0.36

 

MatrixKozijn Hout 3.5.8766 Release candidate SP13

Verbeteringen

 • DXF Aanzichttekeningen: Upgrade van het onderdeel VectorDraw om installatie en gebruik van MatrixKozijn Hout 4.0 (SP12 of later) en 3.5 op hetzelfde systeem te ondersteunen.

MatrixKozijn Hout 3.5.8290 Beta SP13

Verbeteringen

 • BIM: MatrixXML, het importeren van bestanden met hierin een merk met aantal getekend=0 was niet mogelijk.

MatrixKozijn Hout 3.5.8114 Beta SP13

Verbeteringen

 • BIM: MatrixXML, tijdens importeren van een MatrixXML bestand worden Vak Voorkeuzes eerst gezocht in de Project Vakvoorkeuzes van het project zelf, indien daar niet gevonden dan wordt de Vakvoorkeuze gezocht in de Bibliotheek, indien daar ook niet aanwezig dan wordt er een foutmelding gegenereerd in de voortgangsdialoog.
 • BIM: MatrixXML, tijdens importeren van een MatrixXML bestand worden Vakvoorkeuzes nu altijd als Project Vakvoorkeuze toegekend.

MatrixKozijn Hout 3.5.7885 Beta SP13

Oplossingen

 • BIM: FABWindow v1, bij het importeren werd de lengte van het veld PanelName ingekort naar 25 karakters tijdens het zoeken aan de hand van deze code in het bestand sw_import_panes.txt.
 • Algemeen: Weergave van de omschrijving van het sluitprofiel in de Vak Voorkeuze dialoog kon soms vreemde karakters bevatten.

MatrixKozijn Hout 3.5.7850 Beta SP13

Oplossingen

 • Grafische invoer: Na het verwijderen van een tussendorpel in een Vak Voorkeuze kon er een crash optreden.

MatrixKozijn Hout 3.5.7843 Beta (Extern) SP13


MatrixKozijn Hout 3.5.7834 Beta (Extern) SP13

Verbeteringen

 • Rapporten: Nieuw rapportsjabloon: 2-Lijsten-Productie-per Raam-Deur-Deurenlijst Overzicht + Uittrekstaat + Merknummers
 • Rapporten: Nieuw rapportsjabloon: 2-Lijsten-Productie-per Raam-Deur-Ramenlijst Overzicht Afmetingen
 • Rapporten: Het interne merkid (brandid) is toegevoegd aan de calculatie en werkvoorbereidingsresultaten voor weergave op rapportages.
 • Rapporten: Het interne merkid (brandid) kan worden weergegeven op de aanzichttekeningen bij de merkomschrijvingen door de code: [EXTERNALID] en in de stempel met de code @EXTERNALID@
 • Rapporten: Nieuw rapportsjabloon: 1-Calculaties-per Project-Begroting (incl. afval correcties uurloon) per Artikel (Netto Profiel)
 • Rapporten: Nieuw rapportsjabloon: 2-Lijsten-Productie-per Raam-Deur-Deurenlijst Overzicht Afmetingen

MatrixKozijn Hout 3.5.7820 Beta (Extern) SP13

Oplossingen

 • Projecten: Tijdens het importeren van kozijnmerken waarbij gebruik werd gemaakt van project artikelen in bron/doel project kon er een crash optreden.

MatrixKozijn Hout 3.5.7766 Beta (Extern) SP13

Oplossingen

 • Projecten: De RFID waarde kon niet altijd in projecten worden weggeschreven omdat er een niet toereikend datatype in de projectdatabase was gedefinieerd. Het desbetreffende datatype in bestaande projecten wordt nu automatisch aangepast zodat de RFID waardes opgeslagen kunnen worden.

MatrixKozijn Hout 3.5.7753 Beta SP13

Verbeteringen

 • CNC: In de CNC resultaten is de waarde van de spouwlat breedte positie opgenomen in het data veld bij het onderdeel CrossSectionShape: "ZCoordCavityLath":-0.01 Deze waarde is nodig voor de aansturing van de Cefla spuitrobot.

MatrixKozijn Hout 3.5.7631 Beta SP13

Verbeteringen

 • Projecten: Ondersteuning voor opslag Barcodes/RFID's in het project.

Oplossingen

 • Projecten: De sponning informatie in de resultaten was niet correct in geval van een stolpvak waarbij links en rechts andere sponningen worden toegepast, hierdoor was de EDI bestelling naar bijv. Holonite niet correct.