MatrixKozijn Webmanager API 4.0

Huidige actieve versies

MatrixKozijn Webmanager 4.0.9072 Servicepack 20 Beta (8 juli 2024)

MatrixKozijn Webmanager 4.0.9069 Servicepack 19 Release Candidate (5 juli 2024)

MatrixKozijn Webmanager 4.0.9069 Servicepack 18 Release (5 juli 2024)

MatrixKozijn Webmanager 4.0.8998 Servicepack 17 Release (25 april 2024)

MatrixKozijn Webmanager 4.0.8969 Servicepack 15 Release (27 maart 2024)

MatrixKozijn Webmanager 4.0.8928 Servicepack 14 Release (15 februari 2024)

MatrixKozijn Webmanager 4.0.8851 Servicepack 13 Release (30 november 2023)

MatrixKozijn Webmanager 4.0.8709 Servicepack 10 Release (11 juli 2023)

Compatibiliteit

Servicepacks 15 t/m 19 zijn compatibel.

Servicepacks 10 t/m 14 zijn compatibel.

Releasenotes