MatrixKozijn Webmanager API 4.0

Huidige actieve versies

MatrixKozijn Webmanager 4.0.8982 Servicepack 18 Release Candidate (9 april 2024)

MatrixKozijn Webmanager 4.0.8982 Servicepack 17 Release Candidate (9 april 2024)

MatrixKozijn Webmanager 4.0.8969 Servicepack 15 Release (27 maart 2024)

MatrixKozijn Webmanager 4.0.8928 Servicepack 14 Release (15 februari 2024)

MatrixKozijn Webmanager 4.0.8851 Servicepack 13 Release (30 november 2023)

MatrixKozijn Webmanager 4.0.8709 Servicepack 10 Release (11 juli 2023)

Compatibiliteit

Servicepacks 15 t/m 17 zijn compatibel.

Servicepacks 10 t/m 14 zijn compatibel.

Releasenotes