Meshing eigenschappen

Via de Geavanceerde berekening Advanced analysis kunnen de regels voor het samenstellen van mesh worden beïnvloed:

Advanced analysis: meshing properties

 

Standaard kan de mesh worden bepaald met de volgende instellingen:

  • Meshing methode: Dicht
  • Opdeelmethode: Automatische mesh
  • Verfijning: Geen

 

Tijdens de "Meshing" beïnvloeden de Meshingsgrootheden zoals die zijn gedefinieerd in het bovenstaande venster automatisch het mesh generatieproces gedurende het uitvoeren van de analyse of de stand-alone meshing.