Verfijning

Advanced analysis: Meshing properties refinement

 

Met de Meshing instelling "Verfijning" kunt u eigenschappen voor meshverfijning selecteren in de buurt van een punt of hoekpunt van een gedefinieerd plaatgeometrieobject(en). Verfijning werkt op drie typen geometrieobjecten: vrije puntobjecten, uitwendige contourobjecten en sparingsobjecten. Om meshverfijning op een punt toe te kunnen passen in geval van uitwendige contourhoeken zijn hoekpunten van een geometrieobject of hoekpunten van een sparing vereist om de maximale binnenhoek te kunnen definiëren.

 

Straal verfijningsgebied rondom een puntobject.

Stap maximaal te meshen element binnen het verfijningsgebied:

Meshing method: Dense by means of distance: 1radius: 2.0step: 0.5

Meshing methode: Dicht

D.m.v. afstand: 1

Straal: 2.0

Stap: 0.5

Meshing method: Dense by means of distance: 0.5radius: 2.0step: 0.2

Meshing methode: Dicht

D.m.v. afstand: 0.5

Straal: 2.0

Stap: 0.2

Meshing method: Dense by means of distance: 1radius: 1.0step: 0.2

Meshing methode: Dicht

D.m.v. afstand: 1

Straal: 1.0

Stap: 0.2

 

Onjuist gedefinieerde gebieden kunnen het meshingsproces onderbreken of resulteert in een enorm groot aantal elementen
Om ongewenste situaties tijdens het automatisch verfijningproces te voorkomen, worden de verfijningparameters standaard op nul gezet. De standaard verfijningingsinstellingen genereren geen verfijningsgebieden
Verfijning is mogelijk indien de verfijningsgebieden niet uitsteken buiten andere plaatgeometrieobjecten of andere verfijningsgebieden overlappen

 

Situaties die het meshingsproces onderbreken:

  • omdat het verfijningsgebied niet overreenkomt met het gemeenschappelijke punt van 2 aaneensluitende entiteiten:

Verfijningsgebied niet overreenkomt met het gemeenschappelijke punt van 2 aaneensluitende entiteiten

  • omdat het verfijningsgebied een andere (niet aansluitende) entiteit “overlapt”:

Verfijningsgebied een andere (niet aansluitende) entiteit overlapt

  • omdat het verfijningsgebied refereert aan meer dan 2 entiteiten met dezelfde contour:

Verfijningsgebied refereert aan meer dan 2 entiteiten met dezelfde contour

  • omdat 2 verfijningsgebieden elkaar overlappen:

2 verfijningsgebieden elkaar overlappen

  • alle andere denkbare combinaties van de gevallen (a), (b), (c), (d)…