Meshing methode

Advanced analysis: Meshing properties meshing method

 

Fijn of Dicht - Het meshingsalgoritme volgt een standaard routine, waarbij het mesh zo regelmatig mogelijk wordt gegenereerd en het aantal tussenliggende elementen zoveel mogelijk wordt geminimaliseerd.

Schaars - Het programma minimaliseert het aantal elementen en schenkt minder aandacht aan het behoud van rechthoekige of bijna rechthoekige vormen van de elementen in het algemeen. Twee exemplaren van hetzelfde domein met “Dicht” en “Schaars” opties worden respectievelijk hieronder getoond.

 

Meshing method: dense                Meshing method: Fine               Meshing method: Sparse

  Dicht                                             Fijn                                               Schaars

 

De instellingen 'Fijn' en 'Dicht' leveren hetzelfde resultaat op indien er geen interne punten of entiteiten in het model aanwezig zijn. Indien er sprake is van interne punten of entiteiten (opeenvolging), levert de instelling 'Fijn' een dichter mesh op dan de instelling 'Dicht'. Wij adviseren een serie numerieke experimenten met bijbehorende geometrie uit te voeren, alvorens vast te stellen welke van de drie instellingen de meest geschikte is voor het beoogde doel.