Opdeelmethode

Advanced analysis: Meshing properties dividing method

 

Automatische mesh

Mesh-waarde wordt automatisch bepaald

D.m.v. afstand

Opdeling van alle grenzen van plaatgeometrieobjecten, voor de plaat zelf, oplegging, elastische bedding, belasting etc in elementen met een minimale afmering [m]

D.m.v. stuks

Opdeling van alle grenzen van plaatgeometrieobjecten, voor de plaat zelf, oplegging, elastische bedding, belasting etc in minimaal x-aantal stukken

 

De genoemde parameters kunnen tijdens het meshingsproces  automatisch veranderd om meshing mogelijk te maken. Bijvoorbeeld als de parameter “per afstand” ingesteld zou worden op 1 m, maar de afstand tussen de plaatgeometrieobjecten 0.5 m is, wordt deze parameter automatisch opnieuw ingesteld op 0.5 m of minder.

 

Meshing method: Dence by means of pieces: 5

Meshing methode: Dicht

D.m.v. stuks: 5

Meshing method: Dence by means of pieces: 10

Meshing methode: Dicht

D.m.v. stuks: 10

Meshing method: Dence by means of pieces: 5

Meshing methode: Dicht

D.m.v. stuks: 5

Meshing method: Dence by means of distance: 1

Meshing methode: Dicht

D.m.v. afstand: 1

Meshing method: Dence by means of distance: 0.5

Meshing methode: Dicht

D.m.v. afstand: 0.5

Meshing method: Dence by means of distance: 1

Meshing methode: Dicht

D.m.v. afstand: 1