Partieele instabiliteitsmodus: randvoorwaarden

Indien de Partieele instabiliteitsmodus wordt gebruikt, dient  men de randvoorwaarden waaronder rotatiestijfheden Cr1 en Cr2 te definieren. Men dient rekening te houden met de relatie van de staaf en zijn omgeving, zoals de aansluiting op andere staven en opleggingen .

Rotational stiffness Cr1 and Cr2

 

Er zijn 2 manieren om deze rotatie stijfheden te bepalen:

  • Geometrische stijfheid van de aansluitende staven (EI, Lengte, veerstijfheid  staafeinde) en verende opleggingen:
Geometrical stiffness analysis of the connecting members and support springs

 

  • Krachten stijfheids analyse obv de verhouding tussen moment en rotatie: Cr=M/φ:
Force stiffness analysis as the ratio of bending moment and rotation

 

De eerste (Geometrische) methode is functioneel zeer beperkt, derhalve is in MatrixFrame® de tweede methode (Krachten) geimplimenteerd. Indien er spake is van Krachten stijfheids analyse, dan dient een L.E. analyse uitgevoerd te worden met specifieke belasting, zodanig dat de resulterende vervormingen affien zijn met de knikkromme om op die manier de juiste waarden te verkrijgen voor M and φ.