Knikcombinaties

In het stabiliteitsgedeelte van Staal-, Beton- en Houtcontrole is de kniklengte voor elke staaf berekend op basis van resultaten M en φ in de speciale combinatiegroep "Knikcombinatie". Indien er meerdere combinaties gedefinieerd zijn wordt de max. kniklengte als maatgevend gekozen.

 

Zoals eerder vermeld is, dienen lasten zodanig toegekend te worden dat deze knik affine vervormingen gesimuleren. De juiste manier is om de optredende normaalkracht in een staaf toe te kennen als een horizontale last. Indien de normaalkracht min of meer gelijkmatig is in de staaf, dan kan dit eenvoudigweg gesimuleerd worden door een horizontale last qG gelijk aan het eigengewicht van de staaf.

 

Houdt rekening met het feit dat meerdere Eigen-vormen mogelijk zijn voor de knikkromme. Dit betekent dat men rekening dient te houden met ten minste 2 krommes:

  • Asymmetrisch: speciaal in geval van ongeschoorde raamwerken
  • Symmetrisch: speciaal in geval van geschoorde raamwerken

 

Asymmetric Eigen-shapes for buckling curvature Symmetric Eigen-shapes for buckling curvature
Asymmetric Eigen-shapes for buckling curvature Symmetric Eigen-shapes for buckling curvature