Houtcontrole

De basisgegevens met betrekking tot de houtcontrole bevinden zich het venster "Toetsing hout". Dit venster bestaat uit verschillende tabbladen:

 

Constructiedelen:

Timber code check: Structural member definition

 

Het tabblad "Constructiedelen" geeft constructiedelen en maximale resultaten van de unity check controles aan.

 

Algemeen:

Timber code check general

 

In het tabblad "Algemeen" worden de controletypes voor de houtelementen aangegeven, geometrische staafgegevens bewaakt, klimaat- en belastingsduurklassen en andere gegevens die overeenkomen met het maximale resultaten van de unity check controles gewijzigd.

 

Kip:

Timber code check lateral buckling

​Het tabblad "Kip" geeft de inklemmingen aan van het begin en einde van de staaf, de positie van de kipsteunen ten opzichte van de boven- en onderflens van de staaf en het aangrijpingspunt van de belasting. Na de berekening wordt het maximale resultaat van eenheidscontrole weergegeven.

 

Doorsnede:

Timber code check crosscheck

 

Het tabblad "Doorsnede" geeft de berekeningsresultaten weer van de houdkracht van de doorsnede en andere krachten. "UC Kip" toont de controleresultaten van de staafsterkte. "UC Max" geeft het maximale resultaat aan van de unity check controle.

 

Stabiliteit:

Timber code check buckling length

 

Het tabblad "Stabiliteit" geeft de resultaten van de stabiliteitscontrole van houtelementen aan: de algemene stabiliteit van de buigelementen en de stabiliteit van de drukelementen. "UC Max" geeft de maximale resultaten van de houdkracht van de staaf aan.

 

Doorbuiging

Timber code check deflections

In het tabblad "Doorbuiging" worden de resultaten van de vervormings controle gepresenteerd. De tweede kolom toont aan welke Incidentele combinatie maatgevend is. De kolom Constructie type wordt gevuld met constructie geometrie berekening. Het is ook mogelijk om een ander type constructie deel uit de keuzelijst te selecteren.De juiste toetsing voor elke staaf kan gekozen worden uit de keuzelijst Toetsing. Het is ook mogelijk om met behulp van de Zeeg de vervorming te reduceren en de Zeeg functie type (Parabolisch Driepunts) te kiezen. In de volgende kolommen worden de grenswaarde van de vervorming (afhankelijk van de Norm) en de toetsings resultaten getoond. De waarden in kolom "X"  geven de plaats aan waar de maximale vervorming voor de balk werd vastgesteld.