Eulerse kniklengte

Volgens de vergelijking van L.P. Euler (1707-1783), wordt de verhouding tussen de kritische belasting en de kniklengte (Leff) als volgt gedefinieerd:

 

Relation between Critical load (Feuler) and buckling length (Leff)

 

Er zijn verschillende manieren om Feuler of Leff te definieren:

  • Analytische berekening: Oplossen van de differentiaal vergelijking
  • Eenvoudige modellen: M.b.v. nomogrammen, standaard (geschoorde) situaties, standaard oplossingen voor uitkragingen of bogen, enz.
  • Nummerieke berekeningen: FEM or FDM

 

Feuler of Leff kunnen berekend worden volgens de:

  • Globale instabiliteits modus: Feuler (Fcr) voor de totale structuur
  • Partieele instabiliteits modus: Leff voor elk element

 

Het doel van de eerste modus (Globale) is om te bepalen of de Lineaire Elastische Analyse (LE) of de Geometrische Niet-lineaire analyse (GNL) uitgevoerd dient te worden, zoals voorgeschreven is door de Nationale normen, zoals de EN1993 art. 5.2.1.

Een ander doel van de Globale instabiliteits modus is the generieke manier waarop Leff berekend kan worden. De Partieele instabiliteits modus is gebonden aan randvoorwaarden en is daardoor minder geschikt voor niet-standaard situaties. De methode bij uitstek voor de Globale instabiliteits modus is de Eulerse Knikstabiliteits analyse o.b.v. FEM.