Trekeliminatie

Trekeliminatie

Trekeliminatie – spanning bij elastische bedding die resulteert in een opwaartse kracht wordt verwijderd door middel van iteratief proces. De elastische bedding  met  trekeliminatie  wordt globaal gedefinieerd. M.a.w. de elastische bedding werkt in de richting van het globale assenstelsel.  De gangbare elastische bedding werkt in de lokale richting ten opzichte van de staaf, terwijl in geval van trekeliminatie veren als vervanging voor elastische bedding gedefinieerd worden in het globale assenstelsel:

Tension elimination

 

Trekeliminatie door een verende knoop

In geval van trekeliminatie wordt de elastische bedding van een klein elementje vervanging door een verende knoop, waarbij een enkel globaal georienteerd eindig element met alleen axiale stijfheid (geen lengte, geen oplegging i.v.m. ontbreken van een 2e knoop) wordt toegepast.

Bij staven met elk hellingshoek Alpha (uitgezonderd Alpha = ±90° of Alpha = ±270°) wordt een Z veer toegepast, terwijl bij staven met hoek Alpha = ±90° of Alpha = ±270° – een X veer als interne vervanging van de elastische bedding met trekeliminatie wordt toegepast.

Z spring:  members with any Alpha (excl. 90° or 270°) X spring:  members with Alpha=90° or Alpha=270°

Z veer:  elk Alpha (uitgezonderd Alpha = ±90° of Alpha = ±270°)

X veer:  Alpha = ±90° of Alpha = ±270°

 

Plaatsing van de elastische bedding bij verticale staven (wanden)

Bij verticale staven (wanden), is de plaatsing van de elastische bedding afhankelijk van de lokale staafrichting. Bij de staven die opwaarts georienteerd zijn  is grond toegekend aan de rechter kant van de wand, bij neerwaarts georienteerde staven is er grond toegekend aan de linker kant van de wand. Deze aanname beinvloedt de elastische bedding met trekeliminatie. Elastische bedding met trekeliminatie in de lokale richting voor verticale staven (wanden):

Placement of elastic foundation for vertical members

 

Type berekeningen

1. Berekening zonder trekeliminatie

Standaard situatie waarbij druk en trek (kan uitgeschakeld worden) zones op de elastische grond werken. De zone waarin verplaatsing van de ligger zich bevindt zich aan de bovenkant en de momenten werken op de bovenkant van de ligger resulteert in trekspanning t.o.v. de grond. Dit is over het algemeen geen betrouwbare (praktische) modellering.

Calculation without tension elimination

 

2. Berekening met trekeliminatie

Komt vaak voor indien  alleen de drukzone van de elastische bedding mag werken. De trekzone van de elastische bedding wordt daarbij uitgeschakeld tijdens het NL berekeningsproces.

Calculation with tension elimination

 

3. Berekening met alleen de trekspanning op de elastische bedding

De spanningszone van de elastische bedding wordt dan uitgeschakeld tijdens het NL-berekeningsproces. M.a.w. de grond onder de constructie is verdwenen. De constructie ondervind extreme verplaatsingen. Resultaten zijn niet betrouwbaar.

Calculation with only compression acting on the elastic ground

 

4. Berekening met alleen trekspanning op de elastische bedding

De trekzone van de elastische bedding wordt uitgeschakeld tijdens het NL berekeningsproces. M.a.w. de grond onder de constructie is verdwenen. De constructie ondervind extreme verplaatsingen. Resultaten zijn niet betrouwbaar.

Calculation with only tension acting on the elastic ground

 

5. Berekening van een tunnel met behulp van elastische bedding op verticale wanden

Calculation of a tunnel using elastic foundation on vertical walls (improper modeling) Calculation of a tunnel using elastic foundation on vertical walls (proper modeling)
Foutieve modelering van verticale wanden Juiste modelering van verticale wande