Uitgangspunten

Voor de profielgegevens worden de volgende definities en symbolen gehanteerd:

Section dimension and symbols

 

Symbolen:

x-x:

as(lijn) in de lengterichting van een element (staaf)

y-y:

as(lijn) van een dwarsdoorsnede (default de sterke as)

z-z:

as(lijn) van een dwarsdoorsnede (default de zwakke as)

u-u:

sterke hoofdas (indien die niet samenvalt met de y-y as)

v-v:

zwakke hoofdas (indien die niet samenvalt met de z-z as)

b:

breedte van een dwarsdoorsnede

h:

hoogte van een dwarsdoorsnede

d:

hoogte van het rechte deel van een lijf

tw:

lijfdikte

tf:

flensdikte

r1:

straal van de overgang lijf-flens

r2:

straal van het flensuiteinde

t:

dikte