Belastingen

Het gedeelte "Belastingen" wordt gebruikt voor het invoeren van de rekenwaarden voor krachten die op verbinding werken volgens de tekenconventie:

  • indien MatrixFrame® wordt gebruikt voor 3D constructies (3D-Raamwerk), kunnen de 3D staafkrachten die voor de 3D objecten in de verbindings berekeningen gebruikt worden, schematisch worden weergegeven:
MatrixFrame® 3D member forces for 3D object

 

  • indien de MatrixFrame® Staalverbindingen voor 3D constructies wordt toegepast, dan worden de 3D krachten Mx, Mz, Vy genegeerd in de Unity Check berekeningen (derhalve worden deze 3D-waarden niet getoond in de interface van belastingen):
MatrixTools® 3D forces

 

Wanneer de bovengenoemde acties zijn uitgevoerd, wordt automatisch gemaakt de analyse berekening. De resultaten worden gepresenteerd in de Unity Check tabel.

 

Voorstel wordt gebruikt voor het bepalen van de optimale logische waarden van werkende belastingen. Met voorstel kunt u alle noodzakelijke invoergegevens wijzigen om zo tot een optimale variant van het constructiemodel te komen.