Bouten

Parameters van bouten:

  • afmeting
  • kwaliteit
  • horizontale afstand tussen de bouten:
Horizontal distance between bolts

 

  • verticale afstand tussen de bouten en de plaatranden:
Vertical distance between bolts

 

  • type draad (gerold, gesneden)

 

Voorstel wordt gebruikt voor het bepalen van de optimale logische waarden van parameters en afmetingen van constructie elementen alsmede de optimale rangschikking  van deze elementen vanuit geometrisch oogpunt (niet gebaseerd op UC's). Met Voorstel kunt u alle noodzakelijke invoergegevens wijzigen om zo tot een optimale variant van het constructiemodel te komen.