Doorbuigingen

De module betonberekening beschikt over rekenopties om de bijkomende doorbuiging van betonconstructies te berekenen en te toetsen. Afhankelijk van de gedetailleerdheid van de wapeningsberekening, worden de volgende methoden toepgepast:

Methode 1

 • Er is geen ontwerp/keuze van de wapening uitgevoerd.
 • De berekening van de bijkomende doorbuiging wordt enkel gebaseerd op As;berekend.

Methode 2

 • Er is een ontwerp/keuze voor wapening uitgevoerd op doorsnede niveau.
 • De berekening van de bijkomende doorbuiging wordt gebaseerd op As;toegepast.

Methode 3

 • Er is een ontwerp/keuze voor wapening uitgevoerd op doorsnede niveau.
 • De wapening is afgebouwd, waardoor de ligging van de wapening in langsrichting bepaald is.
 • De vloer/ligger wordt in meerdere segmenten/sneden verdeeld. 
 • Per snede wordt er een M-Kappa berekening uitgevoerd, waarbij de toegepaste wapening in beschouwing wordt genomen.
 • Het M-Kappa diagram wordt wiskundig omgerekend naar een vervormingsdiagram.
 • Dit vervormingsdiagram is de bijkomende doorbuiging voor betonconstructies, waarbij rekening wordt gehouden met gescheurde en ongescheurde zones in het beton.  

Aan de hand van het volgende voorbeeld wordt de berekening en de toetsing van de bijkomende doorbuiging volgens methode 3 toegelicht:

 • Vloerstrook op 3 steunpunten
 • Rechthoekige doorsnede b=1000 en h=200 mm
 • De wapening is gedimensioneerd en afgebouwd
 • Het resultaat van de omhullende en verschoven momenten-dekkingslijn:

beton doorbuiging

 

Voor deze vloerstrook zijn de volgende uitgangspunten voor de toetsing van de bijkomende doorbuiging gedefinieerd:

 

beton doorbuiging

 

In de meest rechter kolommen staan de doorbuigingen en de unitychecks van de toetsing van de doorbuiging vermeld. De gedetailleerde rekenresultaten zijn beschikbaar via onderstaande aanvullende dialogen en diagrammen. 

 

Voor meer achtergrondinformatie over de toetsing doorbuiging:
Doorbuiging rekenregels
Doorbuiging interpretatieregels

 

Het resultaat van de berekening van de bijkomende doorbuiging:

 • Resultaten van Frequente Combinatie 3 (Fr.C.3)
 • Momentenlijn My
 • Kappa en Kappa;t diagram
 • w;1 en w;max diagram

beton doorbuiging

 

Resultaat van de M-Kappa diagrammen per segment:

 

beton doorbuiging

 

Gedetailleerde M-Kappa resultaten:

 

beton doorbuiging