Voorspanning

De toetsing voor Beton Voorspanning kan uitgevoerd worden indien:

  1. Beton toetsing Űeberhaupt mogelijk is;
  2. "Beton instellingen" -> Tab "Prefab voorspanning + druklaag" -> "Voorspanning" de checkbox is geactiveerd;
  3. "Beton doorsnedeberekening" -> Tab "Voorspanning" tabelwaarden zijn gedefinieerd.    

 

De reguliere manier om voorspanning van constructie delen te definieeren is het invoeren van de voorspanwapening per laag. In het geval van kanaalplaten (bijvb. Waardo) kan uit de bijbehorende standaard wapeningspatronen worden gekozen.

 

De eigenschappen ten behoeve van de toetsing van de voorspanning worden gedefinieerd in de "Beton doorsnedeberekening" -> "Voorspanning" tabel en kan in detail worden aangepast in "Beton doorsnedeberekening" -> "Voorspanning positie", waarbij elke wapeningsstaaf afzonderlijk ingesteld kan worden. De hoeveelheid wapeningsstaven in een doorsnede wordt beinvloed door de vloersparingen, indien deze zijn gedefinieerd.

 

Voor het gehele constructiedeel worden de resultaten van de voorspanning gepresenteerd in de "Beton doorsnedeberekening" -> "Voorspanning" tabel. Gedetailleerde resultaten van de toetsing van de voorspanning worden gepresenteerd in de "Beton doorsnedeberekening" -> "Voorspanning resultaten" tabel en de tooltips die verschijnen in Voorspanning en/of Betontoetsing tabel cellen. In de "Beton doorsnedeberekening" -> "Voorspanning resultaten" tabel, waarin de voorspanningsresultaten getoond worden, worden ook informatieve gegevens getoond met betrekking tot de unieke wapeningssamenstelling een identieke voorspanwapening.

 

Het genereren van de initiele- en werkvoorspanbelasting en de toetsing voor de voorspanberekening wordt opgestart met behulp van de knop [Genereer voorspanning]. Door op deze knop te drukken genereert u de initiele- en werkvoorspannings belastingsgevallen en gerelateerde belastingscombinatie factoren. Het is ook mogelijk de voorspanbelasting zelf in te voeren, in dat geval is er de keuze om wel te toetsen maar de voorspanbelasting niet opnieuw te genereren. Reeds eerder door de gebruiker ingevoerde belastingscombinatiefactoren worden bij (her-)generatie in takt gelaten.