Boven

Nadat de Beton doorsnedeberekening is voltooid vindt de berekening van het afbouwen van de wapening plaats. De resultaten van het afbouwen van de wapening worden gepresenteerd in de tabel Ligging wapening. Voor elk type wapening (Boven, Onder, Flank, Haarspelden, Beugels) is er een tabblad in deze tabel.

Concrete Bar position: top

 

Het tabblad Boven wordt gevuld op basis van de omhullende momentenlijn en de opneembare capaciteiten. In deze tabel kunt u de resultaten van het afbouwen van de wapening veranderen. Elke wapeningsstaaf heeft een eigen label. X-b en X-e geven aan op welke positie de wapeningsstaaf begint en eindigt. De lengte van de gebogen deel van de staaf wordt gepresenteerd in de kolommen Y1-b end Y1-e. Wanneer er sprake is van gebogen staven, is de ombuigstraal beschikbaar in de kolom Straal. De noodzakelijke ankerlengte wordt gepresenteerd in de kolom Verank. en de totale lengte van de de wapeningsstaaf wordt gepresenteerd in de kolom Lengte. De resultaten van de toetsing van het afbouwen van de wapening worden getoond in de laatste kolom van de tabel. Wanneer de wapeningsstaaf niet correct geplaatst is, geeft Resultaten Niet OK. In de tooltips in de laatste kolom wordt hiervoor een verklaring gegeven.