Onder

Wanneer de Beton doorsendeberekening is voltooid, vindt de berekening van het afbouwen van de wapening plaats. De resultaten van het afbouwen van de wapening worden gepresenteerd in de tabel "Ligging wapening". Voor elk type wapening (Boven, Onder, Flank, Haarspelden, Beugels) is er een tabblad in deze tabel.

Concrete Bar position: bottom

 

Het tabblad Onder wordt gevuld op basis van de omhullende momentenlijn en de opneembare capaciteiten. In deze tabel kunt u de resultaten van het afbouwen van de wapening veranderen. Elke wapeningsstaaf heeft een eigen label. X-b and X-e geven aan op welke positie de wapeningsstaaf begint en eindigt. De lengte van het omgebogen deel van de wapeningsstaaf wordt gepresenteerd in de kolommen Y1-b en Y1-e. Wanneer er sprake is van gebogen wapeningsstaven is de ombuigstraal beschikbaar in de kolom Straal. De noodzakelijke ankerlengte wordt gepresenteerd in de kolom Verank. en de totale lengte van de wapeningsstaaf wordt gepresenteerd in de kolom Lengte. De resultaten van de toetsing van het afbouwen van de wapening worden getoond in de laatste kolom van de tabel. Wanneer de wapeningsstaaf niet correct geplaatst is geeft Resultaten NietOK aan. In de tooltips in de laatste kolom wordt hiervoor een verklaring gegeven.