Offerte Geaccepteerd

Gefeliciteerd, de offerte is door de klant geaccepteerd.

 

Wanneer de status van de Offerte wijzigt in Offerte Geaccepteerd wordt er op basis van de Offerte een nieuwe Opdracht aangemaakt.

 

Binnen een Offerte kan de klant gekozen worden welke de offerte heeft geaccepteerd.

 

Offerte Geaccepteerd

 

  1. Open de gewenste Offerte
  2. Klik in het navigatiepaneel op Klanten
  3. Selecteer de juiste klant (herkenning: in onderstaande voorbeeld is deze blauw gearceerd en er staat een klein driehoekig pijltje voor)
  4. Klik op Offerte Geaccepteerd, nu wordt een nieuw venster geopend

 

Wizard Offerte Geaccepteerd - Gegevens Opdracht

 

Vul alle gewenste velden in en klik op Volgende.

 

Wizard Offerte Geaccepteerd - Gegevens deelprojecten

 

  1. Deze optie zorgt ervoor dat offertecalculaties meegenomen kunnen worden naar de Opdracht
  2. Middels Toegekend wordt deze offertecalculatie meegenomen, vink deze aan
  3. Kies de juiste Product Markt Combinatie met het pull-down menu
  4. Klik op de pijl om de aanneemsom mee te nemen uit de Offerte, of voer een (afgerond) bedrag in

Klik op Volgende.

 

Wizard Offerte Geaccepteerd - Offerte geplande uren/Fases

 

Optioneel: Wanneer er Fases of geplande uren (Planning) zijn geregistreerd vraagt de Wizard of deze meegenomen moeten worden.

  1. Kies of deze Fase meegenomen wordt naar de Opdracht
  2. Navigeer eventueel naar andere Fases

Klik op Volgende.

 

Wizard Offerte Geaccepteerd - Wizard voltooid

 

In het laatste scherm kunt u kiezen om de Opdracht te openen - en wanneer er een Fase is gekoppeld (zie bovenstaande stap) de Fase te openen - nadat de Wizard afgesloten wordt.

 

NB Wanneer deze vinkjes niet aan staan worden de bewerkingen wel opgeslagen, maar worden de schermen niet geopend. 

 

Klik op Voltooien.

 

Zie Kopieer Calculatiebestand van Offerte om het calculatiebestand te kopiëren vanuit de offerte.