Gebeurtenissen

Binnen MatrixProject is het mogelijk om informatie van werkzaamheden en communicatie centraal te registreren in Gebeurtenissen.

 

Voorbeelden van mogelijke toepassingen:

  • Registratie van servicemeldingen van klanten
  • E-mails of telefoongesprekken met vragen over projecten vastleggen
  • Meldingen van manco artikelen
  • Bijhouden van overleg (notulen) met klanten of collega's
  • Bijhouden van verrichtte werkzaamheden
  • Intern overdragen van werkzaamheden
  • Te verrichten Acties (calls) bepalen
Gebeurtenissen

Gebeurtenissen zijn te vinden onder Service in het lint, en kunnen worden gekoppeld aan verschillende objecten binnen MatrixProject.

Gebeurtenissen - Navigatiepaneel

In het navigatiepaneel van bijvoorbeeld Organisaties is onderscheid gemaakt tussen Gebeurtenissen en Gerelateerde Gebeurtenissen. Een Gebeurtenis wordt gekoppeld aan een melder, dit is ofwel een (Contact)persoon of een Organisatie dit kan direct binnen Gebeurtenissen. Vervolgens kan de Gebeurtenis ook gekoppeld worden aan andere objecten zoals Aanvragen, Offertes, Opdrachten, Inkooporders, etc. dit zijn Gerelateerde Gebeurtenissen.