Back-stage menu

Het Back-stage menu bevat de volgende onderdelen:

 • Help
 • Instellingen
 • Gebruiker
 • Productentabel
 • Beheer
 • Export
 • Import
 • Aanmelden
 • Matrix.Drive
 • Afsluiten

Deze pagina licht onderdelen onder het Back-stage menu en het Beheer toe. Om Beheer te openen volg onderstaande instructie.

 

Beheer openen
 1. Ga naar het Backstage-menu (het lijsticoon naast Algemeen in het lint)
 2. Klik op Beheer

 

In MatrixProject worden functionele instellingen in Beheer ingericht. Deze instellingen variëren van eigenschappen die worden toegeschreven aan een Persoon, zoals; functies, of een (in)formele aanhef. Bij een Opdracht kunnen er bijvoorbeeld Opdrachttypes en Werkvoorbereidingsstatussen worden ingericht.

 

Dit zijn eigenschappen die algemeen (doorgaans eenmalig) worden vastgelegd en daarna steeds aan nieuwe objecten worden gekoppeld.

 

Afhankelijk van de ingestelde gebruikersrechten kunnen deze algemene eigenschappen ook worden beheerd vanuit het formulier. Om de relatie tussen Beheer en Objecten te begrijpen, zie hieronder een voorbeeld hiervan ter beeldvorming.

 

Bij een geopende Opdracht is de kolom 'Standaard Opdrachttype' te kiezen en direct te beheren.

 

Opdracht - Standaard Opdrachttype (Beheer)
 1. Het pijltje geeft een drop-down menu (keuzelijst).
 2. Het beletselteken '...' opent een bewerkingsmenu in een nieuw venster. 
 3. Het rode kruisje wist de reeds ingevoerde gegevens in deze kolom.

Bij het aanklikken van het beletselteken wordt dit specifieke Beheer-onderdeel getoond in een beknopt menu. In dit geval gaat het om het Opdrachttype, die direct kan worden aangepast. Deze aanpassing is direct van kracht in het Beheer, dat wil zeggen; dit heeft effect op alle reeds ingevulde eigenschappen.

 

Voorbeeld: In het bovenstaande schermafdruk is Standaard Opdrachttype: WON - Woningbouw gekozen. Dit Opdrachttype is ook toegekend aan andere Opdrachten. Wanneer WON - Woningbouw gewijzigd zou worden in bijvoorbeeld REN - Renovatieprojecten dan zou dit Opdrachttype veranderen voor alle Opdrachten die de eerste instelling hadden.

 

De veiligste optie wanneer het om een nieuwe eigenschap gaat, is om een nieuw Opdrachttype aan te maken. 

 

Na het aanklikken van het beletselteken wordt onderstaand menu getoond.

Opdrachttypes
 1. Van links naar rechts: Bewerken, Verwijderen, Opslaan, Bewerken stoppen, Zoeken, Inactief tonen, Alles verversen, Regel verversen
 2. Wanneer Bewerken actief is, wordt deze regel getoond waarop geklikt kan worden om een nieuwe rij toe te voegen. De rij kan worden bewerkt zoals de bestaande rijen.
 3. De bestaande Opdrachttypes kunnen worden gekozen (zoals in het keuzemenu), of bewerkt wanneer Bewerken actief is.

In dit voorbeeld wordt er geklikt op Bewerken 

 

Onder de kop Systeem binnen Beheer, staan de volgende onderwerpen:

 • Automatisch Nummeren
 • Document Sjabloon
 • E-mailsjabloon
 • Documentenbeheer
 • Rapporten
 • Weergaven
 • Notificaties
 • E-mail