Beginnen met MatrixProject

Trainingen

Naast instructie middels consultancy bieden we ook trainingen aan voor beginnende en ervaren gebruikers. Zie de pagina Trainingen op de website voor het huidige aanbod van trainingsprogramma's.

Visuele onderdelen van de gebruikersinterface

De structuur van de knoppen en menu's binnen MatrixProject wordt aan de hand van een doorsnee scherm uitgelegd.

 

Het scherm dat is gebruikt is een geopende Opdracht. Elk zwart kader is genummerd en hieronder worden deze onderdelen benoemd en verder toegelicht.

 

x

 

Zie verdere toelichting per onderdeel onder deze lijst.

 1. Werkbalk 'Snelle toegang'
 2. Titelbalk
 3. Contextueel lint
 4. Hoofdknoppen voor Minimaliseren, Maximaliseren en Sluiten van MatrixProject
 5. Vaste lintonderdelen
 6. Pagina koponderdelen
 7. Lintknoppen
 8. Geopende schermen (tabbladen)
 9. Navigatiepaneel
 10. Detailscherm
 11. Huidige database en databaseserver
 12. Openstaande Meldingen, en huidige ingelogde gebruiker (Server Login) en gekoppelde Werknemer 

Werkbalk 'Snelle toegang'

Zie eventueel ook de kop 'Opdrachten en Snelkoppelingen voor Bewerken' onderaan de pagina. De belangrijkste knoppen zijn het groene potlood en de blauwe floppy. Om een bewerking aan een detail uit te voeren moet Bewerken worden gestart middels het aanklikken van het potlood of met sneltoets F2. De wijziging kan vervolgens opgeslagen worden door de floppy aan te klikken of met toets combinatie CTRL + S. Daarnaast is het mogelijk de werkbalk 'Snelle toegang' zelf uit te breiden. Dit kan gedaan worden door met de rechtermuisknop te klikken op een knop uit het 'Lint' en vervolgens te kiezen voor Voeg toe aan de werkbalk Snelle toegang.

Titelbalk

In de titel wordt het huidige geopende scherm getoond, in bovenstaand schermafdruk is dit 'Opdracht:' inclusief het opdrachtnummer. In de titelbalk staat ook altijd welk programma geopend is inclusief de versie. Dit kan handig zijn om bijvoorbeeld de servicedeskmedewerker van Matrix door te geven welke versie geïnstalleerd is.

Contextueel lint

Het contextueel lint past zich aan bij elk scherm. Naast specifieke knoppen die bepaalde acties uitvoeren binnen een object worden lintonderdelen Detailweergave en Lijstweergave zichtbaar.

Hoofdknoppen voor Minimaliseren, Maximaliseren en Sluiten van MatrixProject

Minimaliseren verbergt MatrixProject, Maximaliseren zorgt ervoor dat MatrixProject in volledig scherm geopend wordt, en met sluiten wordt MatrixProject afgesloten. Wanneer er nog bestanden in het documentenbeheer in gebruik genomen zijn, wordt hiervan een melding getoond en kunnen deze bestanden vrijgegeven worden.

Vaste lintonderdelen

Afhankelijk van de modules waarover de gebruiker beschikt zijn in het lint alle schermen binnen MatrixProject gegroepeerd gerepresenteerd. Binnen deze kennisbank zijn dit ook de hoofdgroepen waarin elk onderdeel verder toegelicht wordt.

Pagina koponderdelen

Afhankelijk van het scherm dat geopend is, zijn hier wat snelle functies beschikbaar. De tooltip die getoond wordt wanneer de muis hierop gericht is legt de functies uit, dit spreekt verder voor zich.

Lintknoppen

De knoppen die onder de Vaste lintonderdelen of het Contextueel lint beschikbaar zijn.

De knoppen variëren in functie, zo zijn er bepaalde acties die uitgevoerd kunnen worden zoals Maak E-mail. Wanneer een object geopend is staan er vaak snelkoppelingen aan objecten die hieraan gerelateerd zijn, zo kan er snel genavigeerd worden. Knoppen kunnen ook lijsten openen, en nieuwe objecten aanmaken.

Verdere toelichting van functionaliteiten zijn per onderdeel te vinden binnen deze knowledge base.

Geopende schermen (tabbladen)

Alle schermen die momenteel geopend zijn worden hier getoond. Navigatie gebeurt door middel van klikken op de tabbladen, met de middelste muisknop kunnen tabbladen snel worden afgesloten, en met de rechtermuisknop zijn er nog andere functies zoals 'Sluit alle, behalve deze'.

Navigatiepaneel

Het navigatiepaneel bevat alle gerelateerde onderdelen per object. De gerelateerde onderdelen zijn gegroepeerd per hoofdonderdeel.

Belangrijke navigatiepaneel onderdelen die het meest voorkomen zijn Matrix.Drive en Rapporten.

Matrix.Drive bevat het documentenbeheer per geopend object, bij een Aanvraag is dit bijvoorbeeld de e-mail waarin de klant de aanvraag gedaan heeft.

Rapporten bevat alle rapporten die per object kunnen worden gegenereerd, denk hierbij aan een opdrachtbevestigingsdocument bij een Opdracht, of een pakbon bij een Levering.

Detailscherm

Het detailscherm kenmerkt zich door de omschrijvingen per kolom en de gegevens die kunnen worden bewerkt per object. Bij een geopende Opdracht zijn dit bijvoorbeeld het opdrachtnummer, de omschrijving, en verdere opdrachtgegevens.

Huidige database en databaseserver

Hierin is weergegeven welke database op dit moment actief is inclusief de instance van de SQL Server.

De opbouw is als volgt: 

'Database:' [databasenaam] '([ip-adres van de server]\[instancenaam van de SQL Server])'

Openstaande Meldingen, en huidige ingelogde gebruiker en gekoppelde Werknemer 

 • Openstaande Meldingen toont eventuele notificaties of foutmeldingen.
 • Huidige ingelogde gebruiker toont de gebruikersnaam die gebruikt is om in te loggen, de groene cirkel activeert het inlogscherm.
 • De gekoppelde Werknemer toont de gekoppelde werknemer aan de ingelogde gebruikersnaam. Wanneer deze leeg is, kunnen bepaalde functies niet uitgevoerd worden.

 

Algemene Opdrachten en Snelkoppelingen

Beschikbare snelkoppelingen worden getoond in de tooltip van een knop in het lint.

Tooltip

 

User

ALT + F1

Aangemelde Werknemer

Toont een overzicht van onderwerpen gekoppeld aan de aangemelde werknemer.

OrganizationSearch_32x32.png

ALT + F2

Organisaties

Open zoekscherm voor Organisaties.

ProjectSearch32x32.png

ALT + F3

Opdrachten

Open een zoekscherm voor Opdrachten.

PurchaseOrderSearch_32x32.png ALT + F6

Inkooporders

Open een zoekscherm voor Inkooporders.

EventSearch32x32.png ALT + F7

Gebeurtenissen

Open een zoekscherm voor Gebeurtenissen.

PeopleSearch32x32.png

ALT + F8

Contactpersonen

Open een zoekscherm voor Personen binnen Organisaties.

InvoiceSearch32x32.png

ALT + F9

Verkoopfacturen

Open een zoekscherm voor Verkoopfacturen.

EventWizard32x32.png  

Gebeurtenis via E-mail

Indien een e-mail met gebeurtenis informatie is geselecteerd in MS Outlook dan opent deze opdracht direct de Gebeurtenis.

Spy_32x32.png

 

F11

Inspecteer veld

Toont gedetailleerde informatie van een veld. Locatie in database en object binnen MatrixProject worden getoond. Deze informatie kan gebruikt worden bij het ontwikkelen van rapporten en koppelingen.

InsertRef32x32.png

 

F12

Referentie Invoegen

Voeg een referentie tekst in met gebruiker, datum en tijd.

Clock32x32.png

 

CTRL + ;

Voeg huidige datum in

Voeg de huidige datum en tijd in in een invoerveld.

Midlemouse.jpg

CTRL + F4

Sluit Venster Tab

Door met de middelste muisknop op een Venstertab te klikken wordt het venster direct gesloten.

Opdrachten en Snelkoppelingen voor Bewerken

Opmerking: In een overzicht scherm zijn de snelkoppelingen voor bewerken alleen actief indien een invoerveld is geselecteerd.

Edit_32x32.png

F2

Modus Bewerken

Wijzigt de modus van het overzicht scherm naar gegevens bewerken. Indien de opdracht nogmaals uitgevoerd wordt dan wordt de modus bewerken afgesloten en wordt u gevraagd om de wijzigingen op te slaan.

Duplicate_32x32.png

CTRL + D

Dupliceren

Maakt een duplicaat/kopie van het huidige object.

Active32x32.png

 

 

Activeer/Deactiveer

Verander het huidige object naar actief of inactief.
Inactieve objecten worden niet meer getoond in zoekschermen.

Save_32x32.png

 

CTRL + S

Opslaan

De gewijzigde gegevens worden opgeslagen en de modus bewerken wordt afgesloten.

SaveClose32x32.png

 

CTRL + ALT + S

Opslaan & Sluiten

De gewijzigde gegevens worden opgeslagen en het overzicht cherm wordt gesloten.

SaveNew_32x32.png

 

 

Opslaan & Nieuw

De gewijzigde gegevens worden opgeslagen en een nieuw overzicht cherm wordt geopend om nieuwe gegevens in te voeren

Stop_32x32.png

 

 

Bewerken Annuleren

Modus gegevens bewerken wordt beëindigd en u wordt gevraagd of u de gewijzigde gegevens wilt opslaan.

Delete32x32.png

 

 

Verwijderen

Het huidige object wordt verwijderd.

DeleteFromList32x32.png

 

CTRL + DEL

Verwijderen uit lijst

De geselecteerde rij in een lijst of tabel wordt verwijderd.

  CTRL + '

Kopieer bovenliggende waarde

In een invoer in een tabel wordt de waarde van de cel in de voorgaande regel gekopieerd.

 

F4
ALT
ò

Open opzoeklijst

Open een opzoeklijst of een venster om gegevens op te zoeken.