Project Conversie

Projecten uit MatrixKozijn Hout 3.5 worden automatisch geconverteerd naar MatrixKozijn Hout 4.0 bij het openen van het project.

De aparte applicatie voor projectconversies is vervallen.

Let op: Indien het project eenmaal opgeslagen is in MatrixKozijn Hout 4.0, dan is deze NIET meer te openen in MatrixKozijn Hout 3.5