Positie van trekbouten

De bouten aan de linkerkant staan onder trekspanning (5 gevallen):

1.

Check with leff patterns according to the table 5.3

Toets met leff patronen volgens tabel 5.3 (zie Effectieve lengtes voor voetplaat T-stubs)

2.

Check with leff patterns like for column beam for inner bolts no failure mode with prying force Mode 3

Controleer met leff patronen zoals bij kolom-ligger voor de binnenste bouten zonder bezwijkfase met vloeikracht fase 3

3.

Check with leff patterns like for column beam, with all cases from the table 5.3

Toets met leff patroon zoals bij kolom-ligger, in alle gevallen volgens tabel 5.3.

Additionele test met leff:

Additional check with leff

Van artikel: Wald F., Bouguin V., Sokol Z., Muzeau J.-P. EFFECTIVE LENGTH OF T-STUB OF RHS COLUMN BASE PLATES. Czech Technical University of Prague, University of Blaise Pascal, Clermont Ferrand 

4.

Check with leff patterns according to all cases from the table 5.3 also for an additional inner row

Toets met leff patronen in alle gevallen volgens tabel 5.3, ook voor extra binnenste rij

5.

Check with leff patterns like for column beam, but without prying force

Toets met leff patronen zoals bij kolom-ligger, maar zonder vloeikracht.

En toets dit geval:

Additional check with leff

Van artikel: Wald F., Bouguin V., Sokol Z., Muzeau J.-P. EFFECTIVE LENGTH OF T-STUB OF RHS COLUMN BASE PLATES. Czech Technical University of Prague, University of Blaise Pascal, Clermont Ferrand