Algemeen

Voetplaatverbinding – een kopplaat gelast aan een I-profiel en geconstrueerd op een betonnen funderingsplaat met ankers.

 

Enkele aandachtspunten:

De Voetplaatverbinding is altijd symmetrisch en heeft een of twee ankerrijen. Indien de voetplaatverbinding bestaat uit twee ankerrijen, zijn beide rijen aan de binnenkant of aan de buitenkant van het profiel geplaatst. Bepaalde verstijvingen zoals de Opdikplaat, Kolomschot, Liggerschot, Achterligplaat of Console kunnen bij dit type verbinding niet toegepast worden.

 

U heeft de keuze om de parameters in te stellen voor een constructie element (kolom) van het ontworpen model:

Parameter

Eenheden

Omschrijving

Profiel

 

-

De lijst van beschikbare profielen is afhankelijk van de technische modules. Op verzoek of door aanpassen in de Productentabel kan de lijst met beschikbare profielen uitgebreid worden.

Met behulp van het profielendefinitie, kunt u de vorm en afmetingen van de samenstellende profielen van de verbinding selecteren. Vanwege het ontwerp van de profielen hanteert met restricties en regels.

Materiaal

-

Staal materiaal naam wordt gebruikt voor code controle berekening en ondersteund door EN 1993-1-1#Tabel 3.1 en gerelateerde nationale bijlagen zoals NEN-EN 1993-1-1#3.1. Genoemde punten in een materiaal keuzelijst zijn afhankelijk van de gekozen code en/of nationale bijlage