Resultaten

Resultaten

  • De (tussen)resultaten worden afzonderlijk voor de Langswapening en de Dwarskrachtwapening getoond.
  • In het geval van een Controle berekening, worden de resultaten van de ingevoerd wapening getoond
  • In het geval van een Ontwerp berekening, worden meerdere mogelijke oplossingen op basis van sterkte getoond. In een aantal gevallen kan blijken dat het voorstel op basis van sterkte niet kan voldoen aan de eisen voor scheurvorming en/of detaillering.