Staalcontrole

De basisgegevens met betrekking tot de staalcontrole bevinden zich het venster Staalcontrole. Dit venster bestaat uit verschillende tabbladen:

 

Constructiedelen:

Steel code check: Structural member definition

 

Definitie van contructiedelen.

 

Algemeen:

Steel code check: General

 

In het tabblad "Algemeen" kan de gebruiker aangeven welke toetsing(en) moeten worden uitgevoerd voor elke afzonderlijke staaf. Het programma doet zelf een voorstel. Stabiliteit wordt voorgesteld indien er toetsingsregels volgens de norm zijn voor knik en kip, anders is het voorstel Doorsnede. In het geval Stabiliteit gecontroleerd het programma op Kip en op Knik, daarnaast wordt een Doorsnede controle uitgevoerd.

 

Kip:

Steel code check: Lateral buckling

 

In het tabblad "Kip" kan de gebruiker de randvoorwaarden aan de uiteinden van de staaf ingeven. In de praktijk komt een gaffeloplegging overeen met vast, een overstek met vrij. Daarnaast kunnen kipsteunen en de aangrijphoogte van de belasting ten opzichte van de neutrale as in dit scherm worden ingegeven. De gegevens zijn noodzakelijk voor de berekening van omega kip, welke zowel voor de Kiptoetsing als voor de Kniktoetsing gebruikt wordt.

 

Knik:

Steel code check: Buckling

 

In het tabblad "Knik" kan de gebruiker per staaf aangeven welke methode voor de kniklengte gehanteerd moet worden.

 

Fvtot:

Steel code check: Fvtot

 

In het tabblad "Fvtot" kan de gebruiker aangeven door welke staven (kolommen) deze staaf gestabilisseerd wordt. Aan de hand hiervan bepaalt het programma voor elke combinatie de totale te stabiliseren normaalkracht voor de steungevende staven. Raamwerk classificatie geschied automatisch om basis van de verhouding leff/lsys.

 

Doorsnede:

Steel code check: Cross

 

In het tabblad "Dsoorsnede" wordt de maatgevende unitycheck en de daarbij behorende interne krachten gepresenteerd. De voorlaatste kolom geeft de maximum unity check voor de doorsnede toets weer. De laatste kolom daarentegen geeft de grootste van doorsnedetoetsing en stabiliteitstoetsing.

 

Stabiliteit:

Steel code check: Stability

 

In het tabblad "Stabiliteit" wordt de maatgevende unitycheck voor kip of knik en de daarbij behorende interne krachten gepresenteerd. De voorlaatste kolom geeft de maximum unity check voor de stabiliteits toets weer. De laatste kolom daarentegen geeft de grootste van doorsnedetoeting en stabiliteitstoetsing.

 

Torsie stabiliteit:

Steel code check: Torsional stability

 

In het tabblad "Torsie stabiliteit" worden de resultaten van Torsiestabiliteit gepresenteerd. De voorlaatste kolom geeft de Unity Check met betrekking tot deze Torsiestabiliteit weer, terwijl de laatste kolom het maximum van alle controles weergeeft.

 

Torsie knik:

Steel code check: Torsional buckling

 

In het tabblad "Torsie knik" worden de resultaten van Torsieknik stabiliteit gepresenteerd. De voorlaatste kolom geeft de Unity Check met betrekking tot deze Torsieknik stabiliteit weer, terwijl de laatste kolom het maximum van alle controles weergeeft.

 

Doorbuiging:

Steel code check: Deflections

 

In het tabblad "Doorbuiging" worden de resultaten van de vervormings controle gepresenteerd. De tweede kolom toont aan welke Incidentele combinatie maatgevend is. De kolom Constructie type wordt gevuld met constructie geometrie berekening. Het is ook mogelijk om een ander type constructie deel uit de keuzelijst te selecteren.De juiste toetsing voor elke staaf kan gekozen worden uit de keuzelijst Toetsing. Het is ook mogelijk om met behulp van de Zeeg de vervorming te reduceren en de Zeeg functie type (Parabolisch Driepunts) te kiezen. In de volgende kolommen worden de grenswaarde van de vervorming (afhankelijk van de Norm) en de toetsings resultaten getoond. De waarden in kolom "X"  geven de plaats aan waar de maximale vervorming voor de balk werd vastgesteld.

 

Brandwerendheid:

Steel code check: Fire protection

 

In het tabblad "Branwerendheid" worden de toetsingsresultaten op brandwerendheid weergegeven: informatie wordt gegeven over het element, de initiële conditie, de interne krachten, de toetsingsresultaten op de brandwerendheid volgens de NEN 6072, NEN 6770, NEN-EN 1993-1-1, NEN-EN 1993-1-2 en de haar gerelateerde nationale bijlagen. Zie ook Staalcontrole brandwerendheid voor details.