Isolatiematerialen (NEN)

Isolatiematerialen volgens de NEN 6069/6072:

Spuitmateriaal:

 • Cafcote 280

Materiaal

Cafcote 280

Leverbare diktes

20-65 mm

Opdrachtgever

NVM Products B.V.
W. Fenengastraat 25-27
1096 BL Amsterdam
Nederland

Tel: +31 (0)20 - 640 1050
Fax: +31 (0)20 - 640 6824
Email: info@nvmproducts.nl

 

 • Mandolite CP2

Materiaal

Mandolite CP2

Leverbare diktes

5-40 mm

Opdrachtgever

Reppel B.V.
Pieter Zeemanweg 107
3316 GZ Dordrecht
Nederland

Tel.: +31 (0)78 6174400
Fax: +31 (0)78 6171006
E-mail: reppel@reppel.nl

 

De stalen liggers (onderdeel hoofddraagkonstruktie) onder de verdiepingsvloeren/dakvloeren op de nivo's (in de ruimtes) profielvolgend brandwerend bekleden met Mando- lite CP2, een vezelvrije gemodificeerde cementgebonden Vermiculite spuitpleister. Uitvoering niet-zichtwerk- /zichtwerk. Vereiste brandwerendheid minuten volgens NEN 6069. Isolatiedikteberekeningen te verzorgen door de leverancier Reppel B.V. Dordrecht. E.e.a. ter goedkeu- ring van de direktie. b. De knooppunten van liggers en kolommen en de kolomdelen aansluitend op de brandwerende beplatingen, eveneens brandwerend bekleden met Mandolite CP2. c. Alvorens met de brandwerende bespuitingen wordt begonnen, dient door het applikatiebedrijf zeker gesteld te worden dat het staal deugdelijk gestraald (SA - 21/2) is en is voorzien van een geschikt korrosiewerend verfsysteem. Het korrosiewerende verfsysteem dient op aanhechting en cementbestendigheid (Ph 12-121/2) te worden gekontro- leerd. d. De verwerking van Mandolite CP2 dient te geschieden geheel overeenkomstig de voorschriften en adviezen van de leverancier Reppel B.V. Dordrecht door een daartoe door Reppel B.V. Dordrecht bevoegd verklaard gespecialiseerd applikatiebedrijf. e. Alle in het zicht blijvende bouwdelen dienen deugdelijk tegen eventuele "overspray" te worden beschermd.

 

Plaat:

 • Fiproplaat

Materiaal

Fiproplaat

Leverbare diktes

16-32 mm

Opdrachtgever

Preficon Europe B.V.
Havenweg 20C
5145 NJ Waalwijk
Nederland

Tel.: +31 (0)416 69 71 71
Email: info@preficon.com

 

 • Promapyr-350

Materiaal

Promapyr-350

Leverbare diktes

15-33 mm

Opdrachtgever

Promat B.V.
Vleugelboot 22, 3991 CL Houten
Postbus 475, 3990 GG Houten
Nederland

Tel.: +31 (0)30 241 07 70
Fax: +31 (0)30 241 07 71
Email: info@promat.nl

 

 • Promatect-H

Materiaal

Promatect-H

Leverbare diktes

12-25 mm

Opdrachtgever

Promat B.V.
Vleugelboot 22, 3991 CL Houten
Postbus 475, 3990 GG Houten
Nederland

Tel.: +31 (0)30 241 07 70
Fax: +31 (0)30 241 07 71
Email: info@promat.nl

 

 • Pumica

Materiaal

Pumica

Leverbare diktes

12-45 mm

Opdrachtgever

PULL RHENEN BV
Utrechtsestraatweg 222
NL-3911 TX Rhenen
Nederland

Tel.: 0031 318471001
Fax : 0031 318-472088
E-mail: info@pullrhenen.nl

 

 • Rinoflam-S (column)

Materiaal

Rinoflam-S

Leverbare diktes

12.5-30 mm

Opdrachtgever

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73
4130 EB Vianen
Nederland

Tel: 0347-325100
Fax: 0347-325125
E-mail: info@gyproc.nl

 

 • Rinoflam-S (beam)

Materiaal

Rinoflam-S

Leverbare diktes

12.5-30 mm

Opdrachtgever

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73
4130 EB Vianen
Nederland

Tel: 0347-325100
Fax: 0347-325125
E-mail: info@gyproc.nl

 

 • Supalux-S

Materiaal

Supalux-S

Leverbare diktes

6-20 mm

Opdrachtgever

Promat B.V.
Vleugelboot 22, 3991 CL Houten
Postbus 475, 3990 GG Houten
Nederland

Tel.: +31 (0)30 241 07 70
Fax: +31 (0)30 241 07 71
Email: info@promat.nl

 

 • Supalux-V

Materiaal

Supalux-V

Leverbare diktes

20-40 mm

Opdrachtgever

Promat B.V.
Vleugelboot 22, 3991 CL Houten
Postbus 475, 3990 GG Houten
Nederland

Tel.: +31 (0)30 241 07 70
Fax: +31 (0)30 241 07 71
Email: info@promat.nl

 

 • Promatect-L

Materiaal

Promatect-L

Leverbare diktes

15-50 mm

Opdrachtgever

Promat B.V.
Vleugelboot 22, 3991 CL Houten
Postbus 475, 3990 GG Houten
Nederland

Tel.: +31 (0)30 241 07 70
Fax: +31 (0)30 241 07 71
Email: info@promat.nl

 

 • Conlit Verlijmd

Materiaal

Conlit Verlijmd

Leverbare diktes

20-90 mm

Opdrachtgever

ROCKWOOL B.V.
Industrieweg 15
6045 JG Roermond 
Nederland

Tel.: 0475 35 35 35
Fax.: 0475 35 36 66

 

 • Conlit Dry-Fix

Materiaal

Conlit Dry-Fix

Leverbare diktes

20-90 mm

Opdrachtgever

ROCKWOOL B.V.
Industrieweg 15
6045 JG Roermond 
Nederland

Tel.: 0475 35 35 35
Fax.: 0475 35 36 66

 

 

Opschuimend:

 • Promapaint-SC

Materiaal

Promapaint-SC

Leverbare diktes

0.4-2.4 mm

Opdrachtgever

Promat B.V.
Vleugelboot 22, 3991 CL Houten
Postbus 475, 3990 GG Houten
Nederland

Tel.: +31 (0)30 241 07 70
Fax: +31 (0)30 241 07 71
Email: info@promat.nl

 

 • Flame Guard HCA-WL

Materiaal

Flame Guard HCA-WL

Leverbare diktes

0.5-5.7 mm

Description specifications

Foaming paint water-based

Opdrachtgever

Flame Guard B.V.
Postbus 6572
6503 GB NIJMEGEN
Hulzenseweg 10-20
6534 AN NIJMEGEN

Tel.: +31 (0)24-3789581
Fax : +31 (0)24-3787583

 

Voor het aanbrengen van HCA-WL dient een primer laag aangebracht zijn, bij voorkeur HCA primer. Andere primers op epoxy- of zinkfosfaat-basis voldoen eveneens. Beschadigingen in een reeds bestaande primerlaag dienen voor het aanbrengen van HCA-WL bijgewerkt te worden. Bij toepassing op thermisch verzinkt staal dient men een speciaal hiervoor geschikte wash-primer te gebruiken. Voor toepassing op oude verflagen gelieve contact op te nemen met Flame Guard. Een gestraalde ondergrond is ideaal voor het aanbrengen van HCA primer. Afhankelijk van de gladheid van het oppervlak dient een laag van 50 - 100 g/m2 op het staal aangebracht te worden, bij voorkeur in een kruislaag. Een droogtijd van 24 uur dient metn in acht te nemen, alvorens mem de HCA-WL kan aanbrengen. Behandeling met HCA-WL: Het verdient aanbeveling de applicatie uit te voeren met airless apparatuur en HCA-WL in 2 a 3 lagen aan te brengen. Aanbrengen met kwast of roller is tevens mogelijk echter meerdere arbeidsgangen zijn dan nodig. Eventueel kan men de laatste laag HCA WL, ter verkrijging van een betere dekking met HCA Topcoat of ter afwerking, aanbrengen in een aangekleurde versie. Tussen de lagen dient men een droogtijd van 8 uur in acht nemen, bij 21 oC en 65 % RL (een nacht). Indien gewenst brengt men over een HCA WL een afdeklaag aan, HAC Topcoat. Afwerking met HCA Topcoat: HAC Topcoat dient als extra bescherming van HCA WL bij hogere luchtvochtigheid, extra vervuiling van stof tegen te gaan en ter verkrijging van een verhoogde awerkingsgraad. HAC Topcoat kan men middels airless spuiten, met kwast of roller aanbrengen, et een opbrengst van 100-200 g/m2. HCA Topcoat kan in een enkele laag aangebracht worden, na een doordroogtijd voor HCA WL van ca. 2 dagen. HCA Topcoat is leverbaar in iedere RAL kleur.

 

 • Multifire System S605

Materiaal

Multifire System S605

Leverbare diktes

0.2-3.4 mm

Opdrachtgever

Multifire International B.V.
Willem Fenengastraat 25
1096 BL AMSTERDAM

Nederland

Tel.: +31 (0)20-345 9020
Fax : +31 (0)20-345 9021
E-mail: info@multifire.nl

 

 • Multifire System S605WB

Materiaal

Multifire System S605WB

Leverbare diktes

0.2-2 mm

Opdrachtgever

Multifire International B.V.
Willem Fenengastraat 25
1096 BL AMSTERDAM
Nederland

Tel.: +31 (0)20-345 9020
Fax : +31 (0)20-345 9021
E-mail: info@multifire.nl

 

 • Pyrotech-SP

Materiaal

Pyrotech-SP

Leverbare diktes

0.275-5.46 mm

 

 • Unitherm

Materiaal

Unitherm

Leverbare diktes

0.4-2.5 mm

 

De geimplementeerde database met Lambda waarden voor isolatie is niet meer geldig in relatie met de EN1993-1-2, omdat het artikel 3.4.3 refereert naar een nieuwe EN-code voor de berekening van Lambda waarden die gebaseerd zijn op andere technologie en er mogelijk kleine verschillen optreden in waarden voor de meeste typen. Indien RHS- & CHS-profielen gecombineerd worden met opschuimende isolatie dan kunnen er grote verschillen optreden in de berekening van de brandwerendheid. Op dit moment zijn er geen Lambda waarden die relateerd zijn aan de EN-code beschikbaar. De recente database wordt gebruikt als "Indicatief", met de waarschuwing dat de berekende dikte te klein is voor RHS- & CHS-profielen in combinatie met opschuimende isolatie. Voor de juiste resultaten kunt u contact opnemen met de leverancier van isolatiematerialen en om de juiste lambda waarde toe te passen gebruikt u het "Gebruiker" isolatie materiaal

 

De warmtegeleidingscoefficient van het isolatiemateriaal wordt uitgedrukt in Watt/mK en is een uit brandproeven afgeleide effektieve waarde die geldt voor een praktisch temperatuurtraject. Deze wordt hier gevraagd aangezien gekozen is voor de globale berekeningswijze.

 

Een lijstje met effektieve warmtegeleidingscoefficienten van veel toegepaste isolatiematerialen is hieronder toegevoegd:

Brandwerende verven

0.005-0.02 W/mK

Gespoten minerale vezels (steenwol)

0.10

Perliet of vermiculiet platen

0.15

Asbest silicaatplaten

0.15

Asbestvrije silicaatplaten

0.15

Gipsplaten

0.20

Minerale vezelplaten (steenwol)

0.25

Gasbeton

0.30

Gasbeton

0.45

Gasbeton

0.65

Licht gewicht beton

0.80

Metselwerk uit baksteen/kalkzandsteen

1.20

Grindbeton (amorf toeslagmat.)

1.30

Grindbeton (kristallijn toeslagm.)

1.70

 

De profielfactor wordt bepaald door de geometrie van de doorsnede en de wijze waarop het profiel aan de brand wordt blootgesteld. In dit programma worden drie- en vierzijdige verhitting onderscheiden, zie NEN 6072 art. 10.2.1.2 en ook boek Overspannend Staal, Construeren A, Hoofdstuk 5. Bovendien kunnen geintegreerde liggers worden berekend. BRAWESTA rekent de staaltemperatuur van deze liggers uit op basis van de profielfactor van de onderflens, zie ook 5.6 van Construeren A. Voor de gebruikelijke profielen is in het programma de berekening van de profielfactor opgenomen. Voor bijzondere gevallen kan de  profielfactor apart worden opgegeven, kies hiervoor "Andere berekeningswijze". Als voorbeeld kunnen de buisprofielen worden genoemd. Deze zijn  namelijk NIET in het profielenbestand opgenomen. De profielfactor van (niet te dikwandige) buizen bedraagt: 1/d [m-1].