Lastengenerator

Bij toepassen van de Lastengenerator kan de gebruiker de wijze waarop kniklasten gegenereerd worden, selecteren:

  • Nx: Indien er sprake is van reeds gedefinieerde Permanente belasting in MatrixFrame®, dan biedt de  Lastengenerator de mogelijkheid de horizontale lasten te genereren zodanig deze gelijk zijn aan de normaalkrachten als gevolg van de permanente belasting. Intern voert de generator een LE-analyse uit op  basis van de BG's permanente belasting en converteert de normaalkrachten naar horizontale lasten. Natuurlijk is deze opties alleen mogelijk in het geval dat er B.G. met BG type Permanent belasting gedefinieerd zijn.
  • qG: Het alternatief is om de eenvoudige methode te selecteren, waarbij het eigen gewicht qG in horizontale richting wordt gegenereerd.

 

In beide gevallen (Selectie Nx of qG) worden 2 BG's met BG-type "Kniklengte" gegenereerd, zowel Asymmetrisch als Symmetrisch.