Algemeen

Buisverbinding – een verticale koker of buis gelast aan een horizontale koker of buis.

 

Typen van de Buisverbinding:

  • X verbinding (eenzijdig X-vormige verbinding)
  • TY verbinding (eenzijdigeY-vormige verbinding)
  • KN verbinding (eenzijdige T-vormige verbinding)
  • KT verbinding (dubbelzijdige T-vormige verbinding)

 

Het is noodzakelijk uit deze varianten te selecteren voor het ontwerp van het verbinding. U kunt gebruik maken van de optie om de parameters in te stellen voor elk van de twee constructie elementen (ligger1, ligger2, ...) van het ontworpen model:

Parameter

Eenheden

Omschrijving

Hoek

°

De Hoek kan een waarde aannemen binnen het interval [0°; 180°].

Hierdoor is het mogelijk een hoek te definieeren binnen de grenzen van het interval, waarbij de waarde wordt afgerond op 1 decimaal achter de komma. De hoek met de aansluitende staaf mag minimaal [0°; 180°] zijn vanwege het ontwerp maar ook vanwege het ontwerp van een console. De definitie van de Hoek wordt geillustreerd aan de hand van onderstaande afbeeldingen:

Angle

Profiel

 

-

De lijst van beschikbare profielen is afhankelijk van de technische modules. Op verzoek of door aanpassen in de Productentabel kan de lijst met beschikbare profielen uitgebreid worden.

Met behulp van het profielendefinitie, kunt u de vorm en afmetingen van de samenstellende profielen van de verbinding selecteren. Vanwege het ontwerp van de profielen hanteert met restricties en regels

Materiaal

-

Staal materiaal naam wordt gebruikt voor code controle berekening en ondersteund door EN 1993-1-1#Tabel 3.1 en gerelateerde nationale bijlagen zoals NEN-EN 1993-1-1#3.1. Genoemde punten in een materiaal keuzelijst zijn afhankelijk van de gekozen code en/of nationale bijlage

Excentriciteit

mm

Excentriciteit van verbindingen volgt uit de h.o.h. afstand van onderstaande afbeelding:

Eccentricity

Las

mm

De keeldoorsnede van de horizontale las bij de snijlijn van de gevouwen randen van twee aangesloten staven:

Welding Weld

 

Lasqwaliteit wordt gebruikt voor code controle berekening en ondersteund door EN 1993-1-1#Tabel 3.1 en gerelateerde nationale bijlagen zoals NEN-EN 1993-1-1#3.1. Genoemde punten in een lasqwaliteit keuzelijst zijn afhankelijk van de gekozen code en/of nationale bijlage.