Staafdoorbuigingen resultaten

Het venster voor Staafdoorbuigingen toont de table met de staafdoorbuigingen.

Member deflections results

 

Alle staven die deel uit maken van de constructie (S1, S2, enz.) worden aangegeven in de kolom Staaf. Alle belastingsgevallen of belastingscombinaties die gedefinieerd worden in het venster Lastdefinitie staan aangegeven in de kolom B.G. of B.C.

 

Staaf In de kolom "Staaf" worden alle staven getoond. Omschrijving van de staaf (naam en nummer)

B.G.
B.C.

In de kolom "B.G." of "B.C." worden de belastingsgevallen en/of belastingscombinaties voor alle staven getoond. Alle resultaten worden getoond van de aangegeven belastingscombinatie/-geval. Label van de belastingscombinatie/-geval
Veld Betekent het staafveld, dat door een oplegging, overgang van doorsnede, interne staafaansluitingen wordt beperkt
Positie Lengte van een veld berekend vanaf het begin van de staaf [m]
Veldbegin/-eind Lineair elastische doorbuiging [m] aan het begin/einde van een veld in de richting van de X- of Z-as
Z' afst. / Z' glob. afst. Positie van een maximale doorbuiging van het veld [m]
Z' / Z' glob. Maximale doorbuiging van het veld [m]

 

Voor alle Belastingsgevallen en Belastingscombinaties worden de doorbuigingen getoond in de Lokale Z’as. Knoopverplaatsingen worden getoond in de Globale X-as en de Globale Z-as.