Uitgangspunten

Situatie

Vragen

Antwoorden

  • Geen knooprotaties in resultaten

 

Het volgende raamwerk is berekend:

Calculated frame

 

hier worden de knoopverplaatsingen als volgt gepresenteerd:

Nodal displacements

1. Waarom is de knooprotatiehoek Ry in knoop N6 gelijk aan nul, terwijl Knoop N7 een waarde heeft?

2. Waarom is de knooprotatiehoek Ry in knoop N1 gelijk aan nul, terwijl knoop N7 een waarde heeft?

1. Volgens de wiskundige benadering maakt elke vaste vrijheidsgraad een correctie in de stijheidsmatrix van enlele waarden, dit kan oneindig zijn:

Stiffness matrix

Om dit lineaire vraagstuk op te lossen moet ith vrijheidsgraad gelijk zijn aan nul, terwijl ui=Fi / ∞.

Eenzelfde situatie geldt voor knoop N6, waarvoor de rotatievrijheidsgraad ingesteld was op nul, terwijl een vaste oplegging was toegepast. Knoop Node N7 heeft geen stijfheidscorrectie in rotational degree of freedom for infinite value, daarom wordt de rotatiehoek berekend.

 

2. Een gelijksoortig vraagstuk #1. De uitleg van dit vraagstuk wordt beschreven in het boek van: Blaauwendraat Johan, "Eindige-Elementen Methode voor Staafconstructies", Academic service, 2000, p. 154-155.