Kopiëren van bewerkbare MxFrame rapporten naar aangepaste rapporten

Volg de onderstaande instructies:

 

1. Open het MsWord document waarin het bewerkbare MxFrame-rapport, of een deel ervan, wordt gekopieerd. Bekijk de lettertypen die in het aangepaste document worden gebruikt en hun grootte. In het gegeven voorbeeld is het hoofdlettertype "Calibri" en de grootte 10.

 

2. Open een MxFrame-project en voer de berekeningen uit. Open vervolgens de Rapportinstellingen, maak een bewerkbaar rapport aan met de geselecteerde standaardstijl ("style.docx") en sla het op onder een andere naam op een gewenste locatie. Wijzig de stijlen "Platte tekst", "Standaard" en "Compact" zodat deze overeenkomen met de stijl die wordt gebruikt in het aangepaste rapport (lettertype: "Calibri", grootte: 10) en sla het document op. Ga vervolgens terug naar MxFrame en selecteer het nieuwe stijldocument als basisstijlbestand voor het project. Deze stap hoeft maar één keer te worden uitgevoerd en kan nooit meer worden herhaald.

 

3. Genereer een rapport met een onlangs toegevoegde stijl en vergelijk het met het aangepaste rapport. Breng indien nodig aanvullende wijzigingen in het rapport aan (pas bijvoorbeeld de gewenste afbeeldingsgrootte aan en verschuif de koppen zodat deze overeenkomen met de stijl van het beoogde rapport). In het gegeven voorbeeld wordt de afbeeldingsgrootte verkleind m.b.v. de instelling "Max. hoogte" in de Rapportinstellingen. Het overzichtsniveau van de koppen kan worden verschoven m.b.v. de instelling "Bewerk kopverschuiving" in de Rapportinstellingen door een vereist kopniveau in te voeren of m.b.v. MsWord-tools. Sla wijzigingen op in hetzelfde stijldocument.

 

4. Kopieer de vereiste tabellen van het MxFrame-rapport naar een hoofdstuk van het aangepaste rapport. Voor elke gekopieerde tabel worden extra genummerde koppen gegenereerd. Als de gegenereerde nummering ongewenst is in het document, moet de stijl van de overeenkomstige koppen worden gewijzigd door de nummering in te stellen op "Geen".

Update en personaliseer de inhoudsopgave. Let op het aantal niveaus in de inhoudsopgave: in het gegeven voorbeeld is het aantal weergegeven niveaus ingesteld op 3 om te voorkomen dat gekopieerde tabelkoppen in de inhoudsopgave verschijnen. Let op dat na het verschuiven van het overzichtsniveau van het MxFrame-rapport met 3 stappen, de koppen worden ingesteld op niveau 4 - daarom zullen ze niet verschijnen in de inhoudsopgave met een beperkt aantal niveaus.

 

De voorgestelde workflowbenadering van het kopiëren van MxFrame-rapporten naar aangepaste rapporten is algemeen en kan worden aangepast aan individuele vereisten.