Afbeeldingen

Oude dialoog (versie 5.5) en nieuwe dialoog (versie 6.0):

 

ReportSetup Images

 

Versie 5.5 en eerderVersie 6.0 en later
 • De gegenereerde afbeeldingen kunnen in de rapporten worden opgenomen. Het gedeelte "Afbeelding" bevat de lijst met beschikbare afbeeldingen

 

 • Het voorbeeldvenster wordt gebruikt om de geselecteerde afbeelding direct weer te geven

 

 • Afbeeldingen kunnen worden opgeslagen als afzonderlijke bestanden

 

 • Beschikbare beeldformaten:
  • Bitmap bestanden (.bmp)
  • Jpeg afbeeldingen (.jpg)
  • Windows metabestanden (.wmf)
  • Smart (.bmp voor export, .wmf in andere gevallen)

 

 • Opties:
  • kader om afbeelding
  • afdrukken afbeeldingsnaam
  • enkel plaatje op pagina
  • automatische kolomnummers (worden opgenomen in de numerieke uitdraai)
  • zwart/wit (afbeeldingen worden in grijstinten afgedrukt)
  • roteer plaatjes (portret/landschap)
  • gebruik beeldinstellingen van het scherm
  • kolommen: aantal kopieën van de afbeelding (hoe vaak de afbeelding op een pagina wordt afgedrukt)
  • max afb. hoogte
  • afbeeldingsnaam
 • Beschikbare beeldformaten:
  • PNG afbeeldingen (.png)
  • JPG afbeeldingen (.jpg)
  • Bitmap afbeeldingen (.bmp)
  • GIF afbeeldingen (.gif)

 

 • Opties:
  • afbeelding titel
  • kolommen: aantal kopieën van de afbeelding (hoe vaak de afbeelding op een pagina wordt afgedrukt)
  • lettergrootte
  • beeldkwaliteit (DPI): DPI ("dots-per-inch") verwijst naar het aantal afgedrukte punten binnen een inch (2.54 cm) van een afbeelding. Hoe hoger de puntdichtheid, hoe hoger de resolutie van de afbeelding:
   • afbeeldingen met lage resolutie: 150 dpi en minder;
   • afbeeldingen met gemiddelde resolutie: 200-300 dpi;
   • afbeeldingen met hoge resolutie: 600 dpi en hoger (vereist meer geheugen om op te slaan en kan langer duren om te produceren).
  • max hoogte
  • max hoogte (tekeningen)
  • grijswaarden
  • roteren (staand/liggend)
  • UI-eigenschappen (afbeeldingenopties) gebruiken voor afbeeldingen

 

 • Extra afbeeldingen (gemaakt met de tool "Afbeelding opnemen") met een mogelijkheid om afbeeldingsnamen te bewerken, om de volledige of gedeeltelijke weergave van een constructie in de afbeelding te selecteren en om afbeeldingen te sorteren op afdrukprioriteit in een rapport

 

 • Splitsing van afbeeldingen in het gewenste aantal kolommen en rijen (kolommen: rijen). Als de waarden niet zijn ingevuld, worden de afbeeldingen niet gesplitst

 

 • Bewerkbaar maximumaantal staven voor één UnityCheck-diagram (de standaardwaarde is ingesteld op 100)