Spanningen

Alle berekende waarden worden berekend en weergegeven in het lokale assenstelsel

 

De spanningen die de buiging beschrijven geïnitieerd door de belastingen die loodrecht op het vlak van de plaat werken, de thermische belastingen, enz.:

Item

Actie

Berekening

Interpretatie

Sigma X

Normaalspanning werkt loodrecht op het vlak ten opzichte van de lokale X’-as [N/mm2]

Normaalspanning t.g.v. vlakke normaalkracht component als vlakke spanningstoestand component:

Calculation of Sigma X

 

Normaalspanning t.g.v. buigmoment component:

Calculation of Sigma X

 

2D-Plaat pakket specifiek (alleen buiging):

Calculation of Sigma X

 

2D-Wand pakket specifiek (buiging + vlakke spanningstoestand):

Calculation of Sigma X

Interpretation of Sigma X

 

Interpretation of Sigma X

 

Interpretation of Sigma X

Sigma Y

Normaalspanning werkt loodrecht op het vlak ten opzichte van de lokale Y’-as [N/mm2]

Normaalspanning t.g.v. vlakke normaalkracht component als vlakke spanningstoestand component:

Calculation of Sigma Y

 

Normaalspanning t.g.v. buigmoment component:

Calculation of Sigma Y

 

2D-Plaat pakket specifiek (alleen buiging):

Calculation of Sigma Y

 

2D-Wand pakket specifiek (buiging + vlakke spanningstoestand):

Calculation of Sigma Y

Interpretation of Sigma Y

 

Interpretation of Sigma Y

 

Interpretation of Sigma Y

Tau XY

Schuifspanning τxy  [N/mm2].

Leesregel: schuifspanning τxy op de lokale Y’-as maakt de afschuiving op het vlak loodrecht op de lokale X’-as

Calculation of Tau XY

 

Schuifspanning t.g.v. vlakke normaalkracht component als vlakke spanningstoestand component (vlakke spanningstoestand):

Calculation of Tau XY

 

Schuifspanning t.g.v. buigmoment component (alleen buiging):

Calculation of Tau XY

 

2D-Plaat pakket specifiek (alleen buiging):

Calculation of Tau XY

 

2D-Wand pakket specifiek (buiging + vlakke spanningstoestand):

Calculation of Tau XY

Interpretation of Tau XY

 

Interpretation of Tau XY

 

Interpretation of Tau XY

Sigma 1

Hoofdspanning σ1  [N/mm2].

Leesregel: hoofdspanning op de lokale 1’-as werkt loodrecht op het vlak ten opzichte van de lokale 1’-as. De lokale 1’-as (loodrecht op de lokale 2’-as) geeft de geroteerde X’-as weer waar de schuifspanning  τxy = τyx  verdwijnt

Wordt berekend m.b.v. normaal- en schuifspanningen als:

Calculation of Sigma 1

 

Interpretation of Sigma 1

 

Interpretation of Sigma 1

Sigma 2

Hoofdspanning σ2  [N/mm2].

Leesregel: hoofdspanning op de lokale 2’-as werkt loodrecht op het vlak ten opzichte van de lokale 2’-as. De lokale 2’-as (loodrecht op de lokale 1’-as) geeft de geroteerde Y’-as weer waar de schuifspanning  τxy = τyx  verdwijnt 

Wordt berekend m.b.v. normaal- en schuifspanningen als:

Calculation of Sigma 2

Interpretation of Sigma 1

 

Interpretation of Sigma 1

Tau XZ

Schuifspanning τxz  [N/mm2]

Leesregel: schuifspanning vloei in de lokale Z’-richting werkt loodrecht op het vlak ten opzichte van de lokale X’-as

Schuifspanning t.g.v. dwarskracht component

2D-Plaat pakket specifiek (alleen buiging):

Calculation of Tau XZ

 

2D-Wand pakket specifiek (vlakke spanningstoestand):

Geen resultaten beschikbaar

 

2D-Wand pakket specifiek (buiging + vlakke spanningstoestand):

Calculation of Tau XZ

nterpretation of Tau XZ

Tau YZ

Schuifspanning τyz  [N/mm2]

Leesregel: schuifspanning vloei in de lokale Z’-richting werkt loodrecht op het vlak ten opzichte van de lokale Y’-as

Schuifspanning t.g.v. dwarskracht component

2D-Plaat pakket specifiek (alleen buiging):

Calculation of Tau YZ

 

2D-Wand pakket specifiek (vlakke spanningstoestand):

Geen resultaten beschikbaar

 

2D-Wand pakket specifiek (buiging + vlakke spanningstoestand):

Calculation of Tau YZ

Interpretation of Tau YZ

Tau 1

Gecombineerde schuifspanning τ1  [N/mm2]

2D-Plaat pakket specifiek (alleen buiging):

Calculation of Tau 1

 

2D-Wand pakket specifiek (vlakke spanningstoestand):

Geen resultaten beschikbaar

 

2D-Wand pakket specifiek (buiging + vlakke spanningstoestand):

Calculation of Tau 1

Interpretation of Tau 1

 

Sigma C

von Mises faalcriteria σc  [N/mm2]

Wordt berekend m.b.v. hoofdspanningen voor 3D probleem:

Calculation of Sigma 1

 

Wordt berekend m.b.v. hoofdspanningen voor 2D probleem:

Calculation of Sigma C

 

Wordt berekend m.b.v. cartesiaanse spanningen voor 3D probleem:

Calculation of Sigma C

 

Wordt berekend m.b.v. cartesiaanse spanningen voor 2D probleem:

Calculation of Sigma C

Voor vlak probleem:

Interpretation of Sigma C

 

Sigma X Tau XY

Gecombineerde spanning (schuifspanning + normaalspanning) [N/mm2]

2D-Plaat pakket specifiek (alleen buiging)

 

2D-Wand pakket specifiek (buiging + vlakke spanningstoestand)

Interpretation of combined stress X

 

Interpretation of combined stress X
Sigma Y Tau XY

Gecombineerde spanning (schuifspanning + normaalspanning) [N/mm2]

2D-Plaat pakket specifiek (alleen buiging)

 

2D-Wand pakket specifiek (buiging + vlakke spanningstoestand)

Interpretation of combined stress Y

 

Interpretation of combined stress X

 

Kies een specifiek type spanningen en klik met de rechter muisknop op de plaat in het tabblad "Spanningen" om de resultaten in dit punt van de plaat zichtbaar te maken:Stresses visibility